Het bewustzijn en handelen op het gebied van duurzaamheid lijkt iets dat vooral leeft bij een bepaald deel van de samenleving. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond, een groep die moeilijk(er) bereikbaar blijkt voor gemeenten en natuur- en milieuorganisaties?