The IPCC says we need a carbon price of $135 to $5,500 per ton of CO2 by 2030. Right now, the global average carbon price is $2. Dit is een citaat van ’twitter’. Waar het IPCC dat nu zegt is wel duidelijk. In 2018 publiceerde het IPCC haar rapportage over impact en belang van de 1.5 graden doelstelling.

In hoofdstuk 2 van dat rapport, waarvan hier de tekst is opgenomen, staat veel over de impact van de klimaatcrisis, met vergelijkingen van de impact van 1.5 graden, 2 graden en 3 graden temperatuurverhoging. Direct relevant voor, bijvoorbeeld, het bepalen van de juiste CO2-prijs. Op pagina 153 staat het overzicht van de mogelijke CO2 prijzen. Een zeer brede ranche, bijvoorbeeld  $135 to $5,500 per ton of CO2 by 2030. In veel van de onderzoeksresultaten wordt nog uitgegaan van een discontovoet van boven de ‘nul’. Bijvoorbeeld omdat de impact van de kimaatcrisis op economische groei niet is meegenomen.Daarnaast zijn in veel onderzoeken de ‘kantelpunten’ van de kimaatcrisis nog niet meegenomen. Dat verklaart ook de zeer brede range in prijzen, waarbij de kans op hogere CO2-prijzen ook hoger lijkt te zijn dan die op lagere..