Al 30 jaar bereiden we samen met gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk en inhoudelijke experts de wegen richting noodzakelijk klimaat­beleid met impact. Ons werk is nog steeds hard nodig. We bewegen mee met de actualiteit en zetten onze ervaring en kennis in om lokale overheden aan passend klimaatbeleid te helpen. Dit gaat om beleid op thema’s die nu aandacht vragen: energie, hitte, koelte, CO2-reductie en rechtvaardigheid. We maken de weg vrij voor kansrijke oplossingsrichtingen.

In dit jaarplan beschrijven we de activiteiten zoals we die in 2023 voor ogen hebben, met en voor jullie, onze leden en achterban. Samen aan de slag!