De toenemende koeltebehoefte blijkt bij veel gemeenten niet in beeld te zijn. Ook de energievraag die met deze koeltebehoefte samenhangt,
wordt bijna nergens meegenomen in het beleid. Dit blijkt uit de enquête ‘Koeltebehoefte’ die Klimaatverbond Nederland eind februari heeft
uitgezet bij gemeenten, provincies en waterschappen.