In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hieronder kunt u het rapport van Klimaatverbond Nederland, Borging van klimaatbeleid in de provinciale organisatie – Een systemische verkenning, downloaden.