In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hier kunt u het rapport van CE Delft, CO2-beprijizing als onderdeel van een duurzame organisatie, toepassingsgebied provincies, downloaden.