In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hieronder kunt u het rapport van NIBE, Interne CO2-beprijzing als instrument in gebiedsontwikkeling, downloaden.