In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hier kunt u het rapport van Witteveen+Bos en Tauw, CO2-beprijzing bij provincies – Eindrapport clusters autowegen, fietspaden, bussen en onderhoudscontracten, downloaden.