In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hiernaast kunt u het rapport van CE Delft, CO2-kostentool – Tool voor bepaling jaarlijkse CO2-kosten van doelgroepenvervoer, downloaden.