Zijn er knelpunten in de samenwerking tussen een bewonersinitiatief en jouw gemeente rondom een warmtetraject? Om dit aan te pakken is de ‘Opgroeiverkenner’ gelanceerd! Een tool die helpt om de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten te bevorderen.

Die samenwerkingen kennen, laten we eerlijk zijn, heus hun uitdagingen. Vanuit de bewoners kan het gevoel spelen niet genoeg gehoord te worden. Een gemeente kan vragen hebben over het niveau van het bewonersinitiatief. Met de Opgroeiverkenner kun je over en weer in beeld brengen wat de verwachtingen zijn én op welke onderdelen het verstandig is om goede afspraken te maken.

Download de Opgroeiverkenner

 

Vier vragen over de opgroeiverkenner

 

1. Waar focust de verkenner zich op in de samenwerking tussen gemeente en bewonersinitiatief?

  • Het legt bloot welke aandachtspunten en (verschillen in) ambities er zijn in de samenwerking
  • Het zet aan tot een goed gesprek over de samenwerking, bijvoorbeeld als het proces stroef loopt
  • Het helpt om de resultaten over de jaren heen te vergelijken: hoe ontwikkelt de samenwerking zich en op welke onderdelen? En wat betekent dit voor de onderlinge verhoudingen?

 

2. Hoe werkt de verkenner?
Het bevraagt de partijen in de samenwerking aan de hand van drie thema’s:

  • Thema 1: Het ontwikkelniveau van zowel het bewonersinitiatief als de gemeente
  • Thema 2: Het ontwikkelniveau van de samenwerking tussen beide partijen
  • Thema 3: Het ontwikkelniveau van het participatieproces: hoe democratisch verloopt de samenwerking?

 

3. Voor wie is de opgroeiverkenner bedoeld?

  • Gemeenten die een actieve rol voor zichzelf zien. Die beseffen dat samenwerking in een buurtaanpak veel vraagt en daar eigen verantwoordelijkheid in wil nemen en én een rol in pakken.
  • Bewonersinitiatieven die als doel hebben om bewoners een volwaardige rol te geven in het buurtproces naar een aardgasvrije buurt.

 

4. Een ‘warmteoplossing’, wat bedoelt de opgroeiverkenner hiermee?
Denk hierbij aan:

  • De ontwikkeling van een warmtenet
  • Een collectief net voor duurzaam gas
  • Een gezamenlijk buurtproces om over te stappen op een individuele oplossing zoals een warmtepomp

 

Doe je voordeel met de Opgroeiverkenner!

Hier te downloaden

 

De tool is ontwikkeld door Energie Samen en Klimaatverbond Nederland in opdracht van Stroomversnelling.