In 2021 startte Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met Alliander en PIANOo, een serie webinars en werksessies, onder de noemer Werkplaats Rekenen met de Toekomst. Doel was om de eerste inzichten over (interne) CO2-beprijzing te verdiepen en de potentiële kracht en praktische toepassing ervan te toetsen bij publieke en semi-publieke partijen. De afdronk van de eerste editie van de Werkplaats was dat er ook, of juist, voor overheden alle reden is om CO2-beprijzing aan boord te halen. Deze constatering vormde het startpunt voor de tweede jaargang van de Werkplaats Rekenen met de Toekomst in 2022. De vragen die hierbij op tafel kwamen gingen dan ook niet over het ‘of’, maar vooral over het ‘hoe’ van deze koersverandering. Lees er alles over in de eindrapportage van 2022.