In hoeverre besteden gemeenten aandacht aan beleid voor rechtvaardige klimaatadaptatie? Een steeds relevanter onderwerp waar we via een enquête onder gemeenten meer inzicht in hebben verkregen, te lezen in onze brochure.

Buurten die sociaaleconomisch kwetsbaarder zijn, zijn vatbaar voor extreem weer zoals hitte, droogte en wateroverlast. Het zijn de plekken waar mensen vaker in een sociale huurwoning wonen, waar de straat versteend is en waar minder initiatieven en (financiële) mogelijkheden zijn om deze problemen aan te pakken. De noodzaak om hier werk van te maken wordt bevestigd door de toenemende zichtbaarheid van bestaande verschillen tijdens extreem weer. De watersnood in Limburg in 2021 is hier een goed voorbeeld van.

 

Wanneer is klimaatadaptatie rechtvaardig?

Rechtvaardige klimaatadaptatie betekent dat iedereen, ongeacht beperkingen of privileges, in staat moet zijn zich- of haarzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en extreem weer

 

De resultaten van de enquête

In de enquête kwamen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • In hoeverre gemeenten aandacht besteden aan- en kennis hebben van de impact van klimaatverandering op kwetsbare en gemarginaliseerde groepen
  • Of er aandacht is voor het handelingsperspectief en de aanwezigheid of afwezigheid van privileges bij inwoners met betrekking tot klimaatverandering en klimaatadaptatie
  • Wat gemeenten nodig hebben om klimaatrechtvaardigheid beter mee te nemen in beleid, communicatie, activiteiten en maatregelen

De resultaten van de enquête werkten we uit in in deze brochure. Alvast een tipje van de sluier: ongeveer twee derde van de gemeenten besteedt aandacht aan rechtvaardige klimaatadaptatie.