Op 7 oktober 2020 organiseerden MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Alliander een webinar over CO2-beprijzing in de publieke en semipublieke sector, getiteld Rekenen met de toekomst – De opmaat naar volwaardige CO2-beprijzing in de bedrijfsvoering en inkoop van publieke en semipublieke organisaties. Het deelnemersveld van 120 mensen bestond uit allerlei partijen, van netbeheerders tot gemeenten, van waterschappen tot adviesbureaus en van infrabedrijven tot provincies.

De sprekers hadden vertelden hun verhaal vanuit verschillende perspectieven en achtergronden. Suzanne Elias van MVO Nederland sprak vanuit het perspectief van de jongere generaties, Olof van der Gaag van de NVDE vertelde wat hij zou doen als hij één paragraaf in het nieuwe regeerakkoord zou mogen schrijven en Koen Eising van Alliander stelde dat netbeheerders en andere publieke nv’s goede voorbeelden konden worden van het tonen van leiderschap en lef. Vervolgens vertelde Thijs de la Court van Klimaatverbond Nederland over de verschillende vormen en toepassingen van CO2-beprijzing en deelde Ireen Röling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de strategie voor klimaatneutrale en circulaire Rijksinfraprojecten. Vanuit de bestuurlijke koepels van de decentrale overheden (VNG, IPO, UvW) sprak Marloes Borsboom over de focus op het realiseren van CO2-reductie in de grond-, weg- en waterbouwsector, vertelde Wisse ten Bosch van Witteveen+Bos over hoe CO2-beprijzing werkte in de praktijk en tot slot riep Dirk Schennink van het ministerie van IenW op tot het delen van kennis en ervaringen met elkaar.