Op vrijdag 3 juni organiseerde Klimaatverbond Nederland een webinar over de integrale aanpak van hitteadaptatie. Doel van deze bijeenkomst is bestuurders van overheden en hun collega beleidsmedewerkers te informeren over de verschillende aspecten van hitteadaptatie en hoe daar nu in Nederland aan gewerkt wordt. Het webinar is georganiseerd met medewerking van Cathelijne Bouwkamp, wethouder van gemeente Arnhem. Een aantal (ervarings)deskundigen delen vanuit verschillende invalshoeken (gebied, gebouw, gezondheid) hun inzichten en delen hun visie op de aanpak van dit vraagstuk.

De aanpak van hitteadaptatie binnen overheden is vaak complex omdat de aanpak verschillende domeinen betreft: gebied, gebouw en gezondheid. We zien daarbij dat de armste buurten de warmste buurten zijn. Drie hitterisico’s komen hier vaak samen:

  • de versteende wijk;
  • de hittegevoelige (doorzon) sociale huurwoningen;
  • procentueel veel voor hitte kwetsbare bewoners, zoals ouderen en mensen met chronische ziektes.

Een geïntegreerde aanpak van het hittevraagstuk binnen de eigen overheid is een interessante weg die meerdere maatschappelijke doelen dient in een groene en gezonde leefomgeving. Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak in de verschillende domeinen om het hitteadaptatie-vraagstuk aan te pakken.

Online Magazine - Klimaatverbond Nederland - integrale aanpak van hitteadaptatieOnline magazine

In ons online magazine gaan we aan de hand van een column, essay en meer dieper in op het thema. De artikelen in het online magazine vindt u via deze link of klik rechts op de afbeelding.

Digitale bijeenkomst

Het webinar in de vorm van een masterclass over hitteadaptatie die Klimaatverbond Nederland in samenwerking met de gemeente Arnhem vrijdag op 3 juni is opgenomen en staat online. Doel van deze bijeenkomst is om je te informeren over de verschillende aspecten van hitteadaptatie en hoe daar nu in Nederland aan gewerkt wordt. Bekijk hieronder de webinar terug:

  • Opening en woord van welkom door Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland.
  • Wethouder Cathelijne Bouwkamp, tevens lid van de stuurgroep DPRA, over de aanpak van hittestress in de gemeente Arnhem.
  • Werner Hagens (RIVM coördinator Nationaal Hitteplan) geeft een presentatie over de gevolgen van hitte voor kwetsbare mensen, de functie van het nationaal hitteplan en de recente doorontwikkeling naar lokale hitteplannen.
  • Edwin van der Strate (adviesbureau TAUW) geeft een overzicht van recent en lopend onderzoek naar de hitte in bestaande woningen en welke verkoelende maatregelen in beeld zijn.
  • Lisette Klok (Hogeschool van Amsterdam) presenteert de richtlijnen die zijn ontwikkeld voor verkoeling van de buitenruimte in hittegevoelige wijken.
  • Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland) vertelt hoe de ontwikkeling van hitteadaptatie steeds meer leidt tot een integrale aanpak die raakt aan bredere maatschappelijke opgaven zoals de gezonde groene leefomgeving, de woonopgave en de energietransitie.

Na de presentaties zijn we met de deelnemers in gesprek gegaan over de vraag hoe we je in de lokale context kunnen ondersteunen bij de versterking van de hitteadaptatie binnen de maatschappelijke opgaven van jouw gemeente, provincie of waterschap.

Kijk de bijeenkomst hier terug