Samen met onze partners BouwhulpGroep en NL Greenlabel zijn wij op 13 en 14 juni aanwezig op het VNG Jaarcongres in Groningen. Gezamenlijk dragen we één boodschap uit. Een boodschap waarin een aantal urgente vraagstukken samenkomen.

VNG Jaarcongres 2023 - Stand 84 - Klimaatverbond Nederland

De armste wijken zijn de warmste wijken

De vraagstukken die hierin samenkomen zijn:

 • Hitte zorgt jaarlijks voor onnodig veel slachtoffers
 • Energiearmoede
 • Hoe versterken we biodiversiteit in onze gebouwde omgeving?

Deze vraagstukken komen samen in de boodschap: De armste wijken zijn de warmste wijken.

Wij werken aan één aanpak. Eén aanpak waar iedereen aan mee kan doen. Eén aanpak waar elke buurt aan mee kan doen. Doet jouw gemeente met ons mee?

We gaan graag met je in gesprek. Bezoek ons op stand 84.
(Zie plattegrond. Klik op de afbeelding om de plattegrond te vergroten). 

Onze integrale aanpak

In onze duurzame gebiedsaanpak brengen wij de opgaven rond verduurzaming, klimaatadaptatie en vergroening integraal samen. Uiteindelijk gaat het om de leefwereld van de bewoners in een buurt: het gaat om hun gezondheid, hun huishoudboekje en hun welzijn. Hoe zorg je ervoor dat alle thema’s aan bod komen?

Voordat je als gemeente ‘de buurt in gaat’ is het belangrijk om de opgave scherp in beeld te hebben. Vanuit sociaal perspectief (wie wonen er in de buurt? Wat is het profiel en welke organisaties zijn er al actief?) is de opgave goed in beeld of snel goed in beeld te brengen door de gemeentelijke organisatie. In onze innovatieve integrale aanpak voegen we daar twee belangrijke elementen aan toe:

 1. Weten wat je hebt via de Buurtscan van BouwhulpGroep. Hiermee krijgt u inzicht in de woningvoorraad van de buurt: een eerste ordening van het bezit op basis van zogenaamde archetypen : soort woningtype (rij-, vrijstaand-, gestapelde woning) en bouwperiode. Op basis van deze archetypen kunnen we u eenvoudig informeren over de oorspronkelijke kwaliteit van de buurt. En u goed duiden over de (on-) mogelijkheden van enkele dominante archetypen over wat er wel of niet technologisch en financieel kan met deze woningen in de buurt, met aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, wonen, zorg, etc. Welke verduurzamingsoplossingen passen op die woningen, en wat moet er gedaan worden om dat in de buurt te realiseren.
  Klik hier: https://www.ikwoon.io/wijwonen/

 2. De Buurtscan van NL Greenlabel (de NL Omgevingsscan gekoppeld aan het RDL: Register Duurzame Leefomgeving).
  Op basis van de scan en de bijbehorende methodiek wordt in beeld gebracht wat de kwaliteit van de buitenruimte is in de buurt en welke klimaatrisico’s (hittestress, wateroverlast etc.) de buurt loopt.
  Klik hier: https://www.registerduurzameleefomgeving.nl/

Beide scans kunnen uitgevoerd worden op buurtniveau (en geven dus gedetailleerd inzicht in de opgave) maar ook voor de hele gemeente. En dat heeft grote meerwaarde: je kunt daardoor beter de opgave van buurten combineren en goed onderbouwd prioriteiten stellen.

Om met de woningvoorraad te beginnen:

 1. We zorgen dat je zicht krijgt op uw woningvoorraad én hoe die zich vertaalt naar concreet inzicht in jouw verduurzamingsopgave:
  • Welke investeringsopgave levert dat op voor jouw inwoners (gemiddeld per woningtype per buurt)?
  • Inzicht in de kosten en baten.
  • Hoeveel menskracht is er nodig om de verduurzamingsmaatregelen fysiek uit te voeren?
  • Welke materiaalstromen zijn er te organiseren in jouw gemeente? 
  • Welke buurten laten zich goed combineren?

 2. Heb je jouw keuze voor een buurt (of groter gebied) gemaakt, dan biedt NL Greenlabel een perfect uitgewerkte methodiek om de buitenruimte integraal aan te pakken. Door gebruik te maken van het NL Gebiedslabel wordt over alle thema’s nagedacht en wordt een integraal duurzame aanpak geborgd. Na het doorlopen van de methodiek (nulmeting) volgt een score (A t/m G) met aanbevelingen om tot een duurzamer plan te komen.

 3. En dan kun je de buurt in! Op basis van voorgaande analyse en jouw keuzes ontwikkelen wij voor jou en de betrokken inwoners een menukaart, voor de buitenruimte (de aanbevelingen) en voor de woningen:
  • Zo ontstaat een helder aanbod, inclusief keuzemogelijkheden voor jouw inwoners. Bewoners helpen we met grip krijgen op hun opgave via deze eenvoudige tool.
  • Zo kun je het ambitieniveau voor de kwaliteit van het gebied (preventie!) vormgeven en vastleggen.

Samen met jou organiseren we het proces om deze stappen vorm te geven. Zodat jíj niet alleen staat en zodat bewoners ontzorgd worden.

Integrale benadering

Uiteindelijk borgen onze methodieken een integrale benadering. Van analyse tot uitvoering, via samenwerking. We brengen de juiste afdelingen met elkaar in contact; van sociaal domein en ruimtelijke ordening tot bodem en groenbeheer, maar ook de bewoners. Uiteindelijk hangt alles met elkaar samen. Is er een concreet plan ontstaan? Voor de verduurzaming van woningen kunnen wij de bouwstromen voor jou organiseren. Voor de aanpak van de buitenruimte kan het partnernetwerk van NL Greenlabel met meer dan 180 partners worden ingeschakeld. Deze partners bieden allerlei diensten en producten aan op het gebied van een duurzame buitenruimte.

Laten we aan de slag gaan!

In contact blijven

Heb je ons gesprek verder ook als prettig ervaren en praat je graag met ons verder? Via onderstaand formulier kun je je gegevens achterlaten om na het VNG Jaarcongres met ons verder te praten over het werk dat ons bindt. 

Contactformulier naar aanleiding van het VNG Jaarcongres

"*" geeft vereiste velden aan

Naar aanleiding van onze ontmoeting blijf ik graag in contact met: (meerdere keuzes mogelijk)*