De KNMI-klimaatscenario's voor hitte

2 november 2023

Janette Bessembinder van het KNMI praatte ons bij over de nieuwe klimaatscenario’s. We zoomen specifiek in op de toekomstbeelden voor hitte. 

En ook:

Het webinar gemist? kijk hieronder terug. 

Dit webinar werd georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland

Over de nieuwste klimaatscenario’s

Het KNMI heeft op 9 oktober 2023 de nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd, die de nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten uit het meest recente IPCC-rapport (2021) vertalen naar Nederland. Ze geven een beeld van hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. De scenario’s zijn niet bedoeld als wat het meest waarschijnlijk is dat gaat gebeuren, maar de extremen die kunnen voorkomen en waarmee je rekening wilt houden

Webinar over de scenario’s voor hitte

In ons webinar op 2 november praatte Janette Bessembinder van het KNMI ons bij over de  klimaatscenario’s met een specifieke focus op hitte. Ook bespraken we wat dit inhoudt voor ons hitteadaptatiebeleid, waarbij gemeenten en andere deelnemers interessante inzichten deelden wat dit betekent voor hun aanpak van hittestress.

Over Janette Bessembinder

Janette Bessembinder is Adviseur Klimaatdienstverlening bij het KNMI. Sinds mei 2022 vervult ze ook de rol van lector Klimaatgeletterdheid bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hierbij zet ze zich specifiek in voor communicatie rond klimaatverandering, waarmee ze bijdraagt aan het bevorderen van klimaatgeletterdheid in Nederland.

4 hoogtepunten uit dit webinar

Vier nieuwe klimaatscenario's

Het KNMI presenteert vier nieuwe klimaatscenario’s:

  1. Lage uitstoot van broeikasgassen
  2. Hoge uitstoot van broeikasgassen
  3. Vernatting
  4. Verdroging
    (mate van neerslagverandering)

Hoewel de mate ervan afhangt van het scenario, neemt in elk van de scenario’s de gemiddelde temperatuur in Nederland toe en krijgen we te maken met meer hitte-extremen.

Toename van 2,4 graden

Ook als we naar het verleden kijken, zien we een toename van de temperatuur. Zo is de jaargemiddelde temperatuur tussen 1901 en 2022 in Nederland met 2,4 graden gestegen (in vergelijking tot 1,2 wereldwijd). En 5-11 september was de warmste week van 2023. Zo’n late warme week was in 1980 vrijwel onmogelijk geweest.

Code rood kent geen criteria

Bij Code Rood voor hitte ontstaan maatschappij-ontwrichtende situaties. Echter, in tegenstelling tot Code Geel en Code Oranje heeft Code Rood voor hitte nog geen specifieke criteria. De beslissing of Code Rood moet worden uitgeroepen, ligt niet alleen bij het KNMI. Daarvoor is er een Weather Impact Team, waarin meerdere partijen zitten, zoals infrastructuurpartijen en het RIVM. 

Het attributieonderzoek

Het KNMI probeert op steeds meer manieren te communiceren over de klimaatscenario’s en over klimaatverandering in het algemeen. Zo is er een animatie en een podcast. Ook heeft het KNMI de laatste jaren het attributieonderzoek ontwikkeld waarbij ze:

  1. Bij het optreden van extremen zo snel mogelijk communiceren of de kans daarop is toegenomen
  2. Communiceren of dat verband houdt met de opwarming van de aarde

Download het verslag van het webinar en bekijk de slides

Download alle slides van de KNMI-presentatie inclusief een uitgebreid verslag van wat Janette met ons deelde.

Bekijk onze aanvullende publicatie met antwoorden op de vele gestelde vragen

Het webinar leverde vele interessante vragen op. Experts bogen zich hierover en de antwoorden verzamelden we in een verslag.

Bekijk het volledige webinar

Samen Klimaatbestendig

Dit webinar werd georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland

Het webinar is onderdeel van de Community of Practice Hitte

Dit webinar maakt deel uit van de CoP Hitte, een informeel netwerk van decentrale overheden dat zich focust op het delen van kennis, ervaring en onderzoek over hitteadaptatie.

Werk je voor een decentrale overheid en ben je nog geen deelnemer bent van de CoP Hitte? Meld je dan aan via hitteadaptatie@klimaatverbond.nl. Meer informatie over de CoP vind je op onze projectpagina.

Voor vragen over het webinar en de CoP, neem contact op met ons team hitteadaptatie.

Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman
Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman