Ontdek wat Nederland kan leren van het effectieve hittebeleid in Frankrijk

5 oktober 2023

In dit webinar vertelt Mathilde Pascal, epidemioloog en hitte expert bij het ‘Franse RIVM’, over hoe ze in Frankrijk omgaan met extreme hitte.

Dit webinar werd georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland

Waarom Frankrijk?

Augustus was extreem heet in Frankrijk; Code Rood werd afgekondigd in maar liefst 19 departementen. Hiermee ging ook het nationaal hitteactieplan in werking. Dit plan bevat een reeks effectieve maatregelen voor verschillende risicocategorieën. Frankrijk heeft belangrijke lessen geleerd van de extreme hittegolf in 2003, die het leven kostte aan 15.000 mensen. Dit ligt aan de basis van hun huidige hitterespons.

Waarom is dit relevant voor Nederland?

Ook hier nemen hittegolven toe. Wat kunnen we van de Franse aanpak leren? Daarover organiseert Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland een webinar, waarvoor we Mathilde Pascal, van het ‘Franse RIVM’, aan het woord laten om hier meer over vertellen.

Mathilda Pascal

Over Mathilda Pascal

Mathilde is epidemioloog, verantwoordelijk voor het klimaatverandering en gezondheidsprogramma Santé publique France (het Franse nationale instituut voor volksgezondheid).

Ze droeg bij aan het Franse Nationaal Hitteplan. Haar interesse gaat uit naar onderbouwde besluitvormingsprocessen op nationaal en lokaal niveau, en hoe hitteadaptatiebeleid vorm gegeven kan worden voor alle gebieden van volksgezondheid.

7 hoogtepunten uit dit webinar

Impact van de hittegolf in 2003

Mathilde benadrukte de immense impact van de hittegolf in 2003 op Frankrijk, wat leidde tot de ontwikkeling van stevig hittebeleid in het land.

Moeite om kwetsbare groepen te bereiken

In Frankrijk ondervindt de overheid uitdagingen bij het bereiken van mensen die extra kwetsbaar zijn tijdens hitteperiodes.

Strakke definitie van Code Oranje

In Frankrijk heeft Code Oranje een duidelijk gedefinieerde drempelwaarde voor zowel onder- als bovenwaarden. Dit in tegenstelling tot Code Geel en Code Rood, die met opzet flexibeler zijn zodat ze strategisch kunnen worden ingezet.

Belang van temperatuur als indicator

Mathilde benadrukte dat, ondanks geavanceerdere monitoring van hitte-indicatoren in Frankrijk, temperatuur nog steeds de belangrijkste indicator is voor het inschatten van hitte-impact.

Integrale aanpak van hitte

Ook in Frankrijk erkent men het belang van een integrale aanpak, waarbij hitte wordt benaderd vanuit het perspectief van gebied, gebouw, gezondheid.

Rol van departementen en gemeenten

Er zijn in Frankrijk strakke nationale richtlijnen en adviezen, maar departementen en gemeenten in Frankrijk nemen vaak zelf het initiatief wat betreft maatregelen voor extreme hitte.

Noodzaak van diversiteit in maatregelen

Mathilde Pascal benadrukte dat groenvoorzieningen alleen niet voldoende zijn om de impact van extreme hitte te verzachten. Dit is maar een klein deel van de oplossing, er is een divers palet aan oplossingen nodig.

Download het verslag van het webinar

Download de slides van de presentatie inclusief een verslag 

Bekijk het volledige webinar

Samen Klimaatbestendig

Dit webinar werd georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland

Het webinar is onderdeel van de Community of Practice Hitte

Dit webinar maakt deel uit van de CoP Hitte, een informeel netwerk van decentrale overheden dat zich focust op het delen van kennis, ervaring en onderzoek over hitteadaptatie.

Werk je voor een decentrale overheid en ben je nog geen deelnemer bent van de CoP Hitte? Meld je dan aan via hitteadaptatie@klimaatverbond.nl. Meer informatie over de CoP vind je op onze projectpagina.

Voor vragen over het webinar en de CoP, neem contact op met ons team hitteadaptatie.

Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman
Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman