De vernieuwde Menukaart Hitte

21 maart 2024

De Menukaart Hitte is vernieuwd. Het is nu nóg duidelijker welke stappen een gemeente kan nemen om de nadelige gevolgen van hitte aan te pakken. In dit webinar duiken we in de vernieuwde Menukaart én maken we de vertaalslag naar gebruik in de praktijk. 

3 sprekers aan het woord:

Het webinar gemist? Start de video hieronder om terug te kijken.  

Neem de hoogtepunten van dit webinar door

De sprekers over de Menukaart Hitte

Frank Mathissen, RVO

Vanwaar de naam ‘Menukaart Hitte?

‘Hitteadaptatie bestaat uit zoveel verschillende factoren. Een Menukaart biedt een goede structuur om zo’n complexe materie op een geordende manier te presenteren. De Menukaart geeft gemeenten inzicht in waar zij al staan op het gebied van hitte en wat ze nog meer kunnen doen.’ 

‘Het is echt een uitvoeringsinstrument dat antwoord biedt op de vraag Een gemeente is hitteproof als….’

Nirul Ramkisor, Ministerie van BZK

‘Zoals gemeenten met de Menukaart de verschillende domeinen betrekken, zo zijn wij ook op het niveau van Ministeries aan het kijken hoe we hitte beter kunnen koppelen met de lopende programma’s, zoals de energietransitie (koeltebehoefte), het Deltaprogramma (risicodialogen), etc.

3 gemeenten over hun pilot met de Menukaart Hitte

Hans, gemeente Arnhem

‘De geleverde inspanning voor de pilot, heeft ons veel meer gebracht dan ik had verwacht. Er komt zo ongelooflijk veel inzicht uit die pilot, meer dan we aan kunnen. Dus we zijn daarmee naar de wethouder gegaan om prioriteiten te stellen. Het is ons nog niet gelukt om alle acties om te zetten in projectplannen, dat is nog wel een uitdaging. Vooral op de thema’s gebouw en gebruiker, omdat we daar menskracht tekort komen om het plan verder te krijgen.’

Rudie, gemeente Doetinchem

De Menukaart kwam voor gemeente Doetinchem op een mooi moment. De gemeente had in 2022 het klimaatadaptatieplan en uitvoeringsagenda vastgesteld, maar daar zat hitte heel algemeen in.

‘We hadden dus veel behoefte aan veel concretere acties voor hitteadaptatie. De Menukaart hielp ons om te bepalen wat precies de problemen zijn, en waar we als eerste mee aan de slag willen. Het actieplan dat we tijdens de pilot hebben opgesteld, heeft ons ook geholpen met het krijgen van extra formatie op adaptatie.’

Carolyn, gemeente Middelburg

‘De grootste winst die wij behaalden, is de betrokkenheid van collega’s bij het thema hitte. Toen we begonnen, was ik de enige op hitte. Na de twee bijeenkomsten, met zo’n 20-25 deelnemers, hebben we nu een veel breder team. Dat vind ik zelf een heel belangrijks stap. Ik sta er niet meer alleen voor.’

3 vragen over de Menukaart Hitte

 1. Waarom is de Menukaart Hitte ontwikkeld?
  Het doel van de Menukaart is om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van effectief hittebeleid en -programma’s voor de domeinen ‘gezondheid’, ‘gebied’ en ‘gebouw’.

 2. Wie ontwikkelde de Menukaart Hitte?
  De Menukaart Hitte is in 2022 ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MinBZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in nauwe samenwerking met TAUW, &flux en Klimaatverbond Nederland.

 3. Wat vind je in de nieuwe Menukaart Hitte?
  De Menukaart bestaat nu uit drie onderdelen:
  • De Menukaart Hitte geeft een overzicht van alle effecten van hitte die binnen het handelingsperspectief van gemeenten liggen en de maatregelen die gemeenten kunnen nemen.
  • De brochure geeft inzicht in de resultaten en bevindingen van de pilot gemeenten.
  • De handreiking laat stap voor stap zien hoe je als gemeente de pilot zelf kunt doorlopen

Speel hier het webinar af

Samen Klimaatbestendig

Dit webinar werd georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland

Het webinar is onderdeel van de Community of Practice Hitte

Dit webinar maakt deel uit van de CoP Hitte, een informeel netwerk van decentrale overheden dat zich focust op het delen van kennis, ervaring en onderzoek over hitteadaptatie.

Werk je voor een decentrale overheid en ben je nog geen deelnemer bent van de CoP Hitte? Meld je dan aan via hitteadaptatie@klimaatverbond.nl. Meer informatie over de CoP vind je op onze projectpagina.

Voor vragen over het webinar en de CoP, neem contact op met ons team hitteadaptatie.

Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman
Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman