In deze sessie 'Afsluiting met 10-puntenplan voor ambitieus lokaal klimaatbeleid' halen we de oogst binnen van een inspirerende week over lokaal klimaatbeleid en kijken we naar de transitie die nodig is om de realisatie van de ambitie mogelijk te maken. Tijdens de week van het lokaal klimaatbeleid hebben we met elkaar verschillende invalshoeken voor lokaal klimaatbeleid verkend. Het is helder dat er veel mogelijk is, en dat de urgentie hiervan alleen maar groeit.

Over de sessie

Tijdens deze sessie zullen wij samen met een spreker van Drift verkennen waar we, in onze organisaties, mee te maken zullen krijgen als we tot uitvoering overgaan. Hoe kunnen we op basis van een transitiemodel beter gaan begrijpen wat de werking is van ons speelveld? En, reflecterend hierop, zal een bestuurder aanvullen vanuit de bestuurlijke praktijkervaring. 

Doel van de sessie

Na deelname aan deze sessie heeft u een beeld van de 10 punten voor ambitieus lokaal beleid, en een dieper begrip van de transitie die nodig is om dit ook waar te maken. Deze sessie is bedoeld voor iedereen die binnen de organisatie actief is bij het invullen, sturen en uitvoeren van klimaatbeleid.

Sessie terugkijken?

De sessie kunt u hieronder terugkijken tot vrijdag 16 juli 2021.