Hoe borg je wind- en zonne-energie als lokaal eigendom?

In deze sessie ‘Hoe borg je wind- en zonne-energie als lokaal eigendom?’ gaan we in op de twee belangrijkste beleidsdocumenten die ervoor kunnen zorgen dat in uw gemeente de grote wind- en zonprojecten ook voor een belangrijk deel in handen zijn van de omgeving.

Aanmelden_Groene_Voetstappen_PNG

Over deze sessie

We geven informatie over bijvoorbeeld de definitie van lokaal eigendom, het belang om dit eigendom en zeggenschap ook goed te regelen. Vervolgens stappen we over op het belang (en inhoud) van een sterk beleidskader en de methodiek van de maatschappelijke tender.

Deze sessie is vooral gericht op raadsleden, wethouders en beleidsambtenaren die bij de behandeling van de RES 1.0 handvatten zoeken om juridisch én procesmatig het lokaal eigendom en zeggenschap van eventuele grootschalige wind- en zonprojecten goed te regelen.

Mr. Alwin Mussche, wethouder van de gemeente Staphorst, zal ervaring van deze gemeente met de maatschappelijke tender delen. Daar heeft de aanpak geleid tot de succesvolle ontwikkeling van een 100% coöperatief windpark.

Doel van de sessie

Na deelname aan deze sessie heb je een goed overzicht over de noodzakelijke besluitvorming in de raad en de concrete stappen die een gemeente moet nemen zodat de omgeving volwaardig zeggenschap krijgt over wind- en zonneparken in hun directe omgeving én daarin ook financieel kan deelnemen.

Datum sessie: dinsdag 8 juni 2021
Start sessie:
9.30 uur
Einde sessie: 11.00 uur

Deze gratis sessie wordt gehouden in Zoom. Aanmelden hiervoor is verplicht.
Wees er snel blij: er zijn slechts 100 plekken beschikbaar.

Aanmelden_Groene_Voetstappen_PNG