Hittegolven zullen steeds vaker voorkomen en heter worden. De afgelopen twee zomers zagen we al hitterecords sneuvelen. De gevolgen zien we terug in de oversterfte cijfers: honderden mensen, vooral ouderen, stierven ten gevolge van de hitte. Hitte is daarmee het gevaarlijkste klimaatrisico. 

Tegelijkertijd is hitte het klimaatrisico waar - in tegenstelling tot wateroverlast, droogte en de zeespiegelstijging - nog de minste activiteit op plaatsvindt. Na twee hete zomers is het bewustzijn er wel, maar ‘hoe dan?’ is voor veel gemeenten nog een grote vraag.

Over deze sessie

Klimaatverbond Nederland heef de afgelopen paar jaar meegebouwd aan het netwerk van kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en adviseurs die zien dat de aanpak van hitte hoofdzakelijk drie domeinen raakt: gebied, gebouw, gezondheid. In deze sessie lichten we toe waar de mogelijkheden liggen om hitte-adaptatie vorm te geven. En vooral hoe aansluiting gevonden kan worden bij andere maatschappelijke bewegingen rond een gezonde leefomgeving, de woningopgave en de gedecentraliseerde zorg voor ouderen en mensen met chronische beperkingen.

Samenwerken staat dus centraal, al blijkt dát nou best lastig te zijn.

Doel van deze sessie

We gaan dus vooral daarover in gesprek met elkaar: waar zie je mogelijkheden en belemmeringen om andere maatschappelijke opgaves van de gemeenten te koppelen aan de aanpak van hitte.

Sessie terugkijken?

De sessie kunt u hieronder terugkijken tot vrijdag 16 juli 2021.