Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie:
hoe houden we het hoofd koel in de warmtetransitie?

Klimaatadaptatie, lokale energieopwekking en de overgang naar ‘aardgasvrij’ kennen een belangrijke gemeenschappelijke component: ze gaan over de directe leefomgeving van onze inwoners. Hoe zorgen we dat de discussies niet aan hittestress ten onder gaan? 

Deze thema’s zijn sterk met elkaar verweven qua beleid, qua proces én qua uitvoering. In deze sessie schetsen we dat door integraal te kijken: van Gebied via Gebouw naar Gebruiker.

Over de sessie

Zonder integrale aanpak zijn de maatschappelijke kosten onnodig hoog op elk van de individuele thema’s. Zowel voor gemeenten als voor onze inwoners. Zowel qua investeringen, maatschappelijke acceptatie als klimaatwinst in de vorm van tijdige en afdoende reductie van CO2-uitstoot.

Gebruiker

We beginnen het gesprek bij de Gebruiker: wat weten we over haar of zijn wensen? Hoe ziet toekomstig zomercomfort er in een sterk opwarmend klimaat uit? Dat gesprek voeren we met Dr. Lenneke Kuijer van T.U. Eindhoven die hier onderzoek naar doet. Meer over haar onderzoek en de rol van koelte hierin vindt u hier op de website van de universiteit.

Gebouw en gebied

Het gesprek vervolgen we met Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy. Hij schetst welke technieken er (binnen afzienbare tijd) zijn, zowel om actief te koelen, als om de warmte- en koudevraag meer in balans te nemen. Die technieken kunnen worden toegepast in een Gebouw, maar hebben ook heel vaak een duidelijke link met het Gebied.

Klimaatverbond Nederland als bruggenbouwer

Vanuit Klimaatverbond Nederland slaat Jan Engels de brug: wat betekent wat we wel (en niet!) weten voor uw inzet bij de lokale overheid? Welke route lijkt verstandig om tot kwalitatief goede en geaccepteerde oplossingen te komen?

Doel van de sessie

Het doel van het gesprek is om te laten zien dat het loont om bewoners centraal te stellen en dus de beleidsterreinen inhoudelijk met elkaar te verbinden. Acceptatie is essentieel. Participatie is geen ‘zoektocht naar draagvlak’: participatie en acceptatie ontstaan vanuit zeggenschap van bewoners over hun leefomgeving. Daarnaast geven we richting aan het hoe: welke stappen kunt u vanuit uw rol binnen de lokale overheid zetten?

Sessie terugkijken?

De sessie kunt u hieronder terugkijken tot vrijdag 16 juli 2021.