Nationaal Energiebesparingsprogramma

De noodzaak van energiebesparing is ontzettend hoog. De groenste energie is de energie die je níet gebruikt en dus níet hoeft op te wekken. De mogelijkheden zijn enorm groot. Ondertussen laten we nog teveel liggen. Het is daarom heel belangrijk om over energiebesparing te praten én er ook echt werk van te maken. Tijdens deze sessie willen we daarom een grote stap zetten. Een ambitieuze stap: een Nationaal Energiebesparingsprogramma.

Over de sessie

Tijdens ons Energiebesparingswebinar op Warmetruiendag vonden diverse (milieu- en klimaat)organisatie elkaar om in gesprek te gaan over het onderwerp energiebesparing. Al snel bleken organisaties tegen verschillende obstakels aan te lopen. Van gebrek aan goede overdracht van kennis en informatie over energiebesparende maatregelen tot gebrek aan vertrouwen bij de mensen aan wie gevraagd wordt om deze maatregelen te nemen. Elke organisatie doet haar best, maar een goede gezamenlijke aanpak ontbreekt. Er is bij die organisaties dan ook behoefte aan een duidelijke koers en regie. 

Doel van de sessie

Dat inzicht leidde tot een concreet idee: een Nationaal Energiebesparingsprogramma. Daarop zetten we in tijdens deze sessie. Samen met onze leden en andere organisaties willen wij heel graag werken aan dat Nationaal Energiebesparingsprogramma. Een gezamenlijk programma waarbij wij als verschillende organisaties alle - op energiebesparing gerichte - facetten samenbrengen en waaraan we samen (willen) werken. Met elkaar uitvinden wat nodig is om dat programma stevig neer te zetten en ons helpt bij realiseren van de gestelde energiebesparingsdoelstellingen in het Klimaatakkoord.

Deze sessie is vooral gericht op bestuurders en adviseurs van milieu- en klimaatorganisaties, bestuurders en beleidsambtenaren van zowel lokale als landelijke overheden, als ook adviseurs van marktpartijen die samen het Nationaal Energiebesparingsprogramma willen vormgeven.

Sessie terugkijken?

De sessie kunt u hieronder terugkijken tot vrijdag 16 juli 2021.