Sinds 16 november kunnen gemeenten de eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Deze regeling stelt een gemeente in staat om eigenaar-bewoners én huurders te stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Activiteiten RREW

Voor de volgende activiteiten kunt u een vergoeding aanvragen:

 • Het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie of een waterbesparende douche;
 • Verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen;
 • Het (laten) geven van advies specifiek voor de woning van een eigenaar-bewoner of huurder;
 • Het geven of laten geven van algemeen advies.

Budget en voorwaarden

Als gemeente kunt u een aanvraag indienen voor minstens 1.000 woningen in uw eigen gemeente. Hiervan moet 50% of meer huurwoning zijn. Per woning is maximaal € 100,- beschikbaar. Bij uw aanvraag moet u onder meer aangeven welke activiteiten u wanneer gaat uitvoeren. En ook: hoe u dit gaat doen, met welke partijen en wat de kosten hiervan zijn. Ook moet u aangeven hoe u de activiteiten monitort. Informatie over alle voorwaarden vindt u op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew

Let op: Voor de RREW is € 70 miljoen beschikbaar. RVO beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zodra het plafond van de regeling is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Ons aanbod: een kant-en-klare aanpak RREW

Graag bieden wij u een kant-en-klare aanpak aan voor een ‘RREW-cadeaukaart’. Deze hebben wij ontwikkeld vanuit het initiatief Doe het zelf. Doe het duurzaam! Dit initiatief is een breed maatschappelijk publiek/privaat initiatief. Het is ontwikkeld door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, Klimaatverbond Nederland, alle bij de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche aangesloten bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels en Communication Concert. Het initiatief is met subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand gekomen. Met de kant-en-klare aanpak aan voor een ‘RREW-cadeaukaart’ voldoet u aan alle voorwaarden van de regeling en kunt dus snel uw aanvraag indienen. Iets verderop in dit bericht leest u meer over dit initiatief en onze aanpak.

Doel

Ons doel is om consumenten te stimuleren zelf hun huis te verduurzamen en hierbij praktische ondersteuning bieden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is eenvoudige, eenduidige en uniforme informatie en communicatie voor en naar burgers. Zie ook www.doehetzelfdoehetduurzaam.nl. We werken samen met diverse (consumenten)organisaties, waaronder Klimaatstichting HIER.

De RREW-cadeaukaart

Voor de RREW-cadeaukaart zijn wij een samenwerking aangegaan met Intersolve. Intersolve is de organisatie achter vele bekende cadeaukaarten, bonnen en apps waaronder de VVV-bon en de DOE MAAR LEKKER DUURZAAM-kaart. Als financiële instelling vallen zij onder toezicht van de DNB/AFM. Hierdoor is veilig geldbeheer gewaarborgd.

Voor onze aanpak hebben wij ons laten inspireren door praktijkervaringen. Zoals de ECO-kaart in België en de recente RRE-cadeaukaart ’Duurzaam Woerden’ in de gemeente Woerden. Onze aanpak heeft hierdoor goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Onze aanpak op hoofdlijnen:

 • De cadeaukaart vertegenwoordigt een geldwaarde en kunt u straat/wijkgericht inzetten;
 • De cadeaukaart wordt uitsluitend elektronisch aangeboden (e-card met barcode) om het milieu zo min mogelijk te belasten;
 • Bewoners kunnen de cadeaukaart besteden aan duurzame producten bij doe-het-zelf winkels en bouwmarkten. Ruilen of retourneren is niet toegestaan, wat de kans op fraude beperkt;
 • Milieu Centraal heeft de lijst met gevalideerde productcategorieën opgesteld; 
 • Medewerkers van bouwmarkten zijn getraind en geïnstrueerd om uniform advies te geven. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning voor de uitvoering van maatregelen via onder meer een checklist, instructievideo’s en Kluswijzers op doehetzelfdoehetduurzaam.nl
 • Intersolve Payments treedt als PSP (Payment Service Provider) op voor de cadeaukaarten;
 • U ontvangt achteraf heldere informatie over de aangeschafte producten, de daaraan verbonden maatregelen en een indicatie van de besparingseffecten;
 • U ontvangt een toolkit met basiscommunicatiemateriaal, waaronder een standaardbrief om de e-cadeaukaart aan te bieden aan burgers.

Voordelen voor u als gemeente

 • U kunt uw aanvraag voor de RREW snel en eenvoudig indienen door gebruik te maken van ons uitvoeringsplan. Dit voldoet aan alle voorwaarden;
 • De cadeaukaart is geschikt voor zowel eigenaar-bewoners als huurders. U maakt zelf de gewenste verdeling en kunt zo sturen op het verduurzamen van bepaalde woningen;
 • Met deze bewonersgerichte aanpak benut u als gemeente optimaal de instrumenten voor reductie van energiegebruik door burgers zelf;
 • Onze aanpak biedt burgers zowel inzicht als gemak. U kunt hier uw voordeel mee doen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat burgers het prettiger vinden om niets zelf te hoeven voorfinancieren;
 • Met Intersolve bent u ervan verzekerd dat het proces en de verantwoording in lijn zijn met een juiste uitvoering van de RREW;
 • Alle voorbereidingen zijn al getroffen. De maatregelen en bijbehorende producten zijn gebaseerd op gevalideerde informatie van Milieu Centraal. De uitvoeringspartijen zijn aangesloten en de ondersteunende communicatiemiddelen gemaakt. Hier hoeft u als gemeente niet in te investeren, in tijd en/of geld;
 • De kosten voor u beperken zich tot een vergoeding voor het betaalsysteem en de productie- en verzendkosten van uw cadeaukaart (afhankelijk van oplage en uitvoeringsspecificaties).

Meer informatie

Deze aanpak ontzorgt u als gemeente in een periode waarin tijd schaars is. En maakt het voor u eenvoudig om mee te doen met een bewonersgerichte actie. Vanuit Doe het zelf. Doe het duurzaam! zetten wij alles op alles om het zelf verduurzamen van een huis zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Door uw en onze krachten te bundelen kunnen we met elkaar grote stappen maken.

Heeft u nog vragen? Of wilt u advies of hulp bij het opzetten van een RREW-cadeaukaart actie in uw gemeente? Neem dan contact op met: