Energiearmoede is in 2022 en 2023 een belangrijk en urgent thema geworden dat op veel plaatsen hoog op de prioriteitenlijsten staat. Dit geldt voor maatschappelijke organisaties en voor overheden. Maar nog belangrijker: het is een groeiend(e) probleem en stressfactor voor mensen in (dreigende) armoede. Door een opeenstapeling van omstandigheden is het probleem in een jaar tijd aanzienlijk gegroeid. Mensen in deze groeiende groep worden nog (te) weinig betrokken bij het neerzetten van beleid en oplossingen voor het probleem. Deze observatie werd ook herkend aan de Participatietafel Energie van DuurzaamDoor.

Daarom heeft Klimaatverbond samen met Sterk uit Armoede en LSA bewoners een onderzoeksproject uitgevoerd, in opdracht van DuurzaamDoor. We hebben verschillende perspectieven en invalshoeken bij elkaar gebracht om zo de volgende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: wat voor concrete aanbevelingen kunnen we doen richting gemeenten en andere overheidsinstanties met betrekking tot het komen tot een structurele aanpak van energie en armoede, waarin de doelgroep zelf een sterke positie heeft?

Het antwoord kun je lezen in de eindrapportage (klik op de afbeelding om het rapport te downloaden).