De European City Facility, kortweg EUCF, heeft in de eerste ronde 67 investeringsaanvragen gekregen uit de regio noord-west Europa. Van dat aantal aanvragen kwamen er maar liefst 25 uit Nederland.

EUCF - Klimaatverbond Nederland Foto Pexels Stas KnopDat het investeringsprogramma goed werd ontvangen, blijkt niet alleen uit het definitieve aantal aanvragen; maar liefst 40 gemeenten hebben door middel van hun registratie bij de EUCF een signaal afgegeven geïnteresseerd te zijn in het programma. De aanvragen die ingezonden zijn variëren behoorlijk; van investeringsprogramma's voor meer zon- en windenergie tot investeringsprogramma's voor duurzame wijken.

Wat is de EUCF?

De EUCF is een snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning op maat (in de vorm van € 60.000,- forfaitaire bedragen) en gerelateerde diensten die worden verleend aan ongeveer 200 steden en gemeenten. Met die bijdrage worden gemeenten in staat gesteld om relevante investeringsconcepten te ontwikkelen. Het doel is dat de investeringsconcepten leiden tot een versnelling in de energietransitie.

De ‘Facility’ pakt twee fundamentele belemmeringen voor investeringen in duurzame energie aan:

  • Beperkte financiële en juridische capaciteit van lokale autoriteiten om hun energie- en klimaatstrategieën op lange termijn om te zetten in geschikte investeringsconcepten;
  • Gebrek aan aggregatie van gefragmenteerde kleinere projecten (bijvoorbeeld in de bouwsector) en daardoor een gebrek aan aantrekkelijkheid voor de financiële sector.

Toewijzing subsidie

Binnenkort maakt het EUCF bekend welke elf (Europese) investeringsaanvragen  € 60.000,- toegekend krijgen. In het voorjaar van 2021 volgt de tweede ronde voor nieuwe aanvragen. Aanvragen die in de eerste ronde geen financiële bijdrage ontvangen, kunnen opnieuw worden ingediend. Gemeenten die hun aanvraag willen optimaliseren kunnen dit doen met behulp van de EUCF.

Meer informatie over dit programma vindt u hier op onze website

Foto: Stas Knop via Pexels