Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol in een duurzame Europese energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma's voor duurzame energie op te zetten (d.w.z. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een sleutelrol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de aanzienlijke financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie.

Versimpelde financiering voor ontwikkeling van investeringsprojecten

Hoewel het potentieel enorm is, zijn er fundamentele obstakels. In veel gevallen ontbreekt het aan geloofwaardige, robuuste en voldoende volwassen investeringsconcepten (inclusief een gedetailleerde beschrijving van het geplande investeringsproject en van de promotor (en) en lokale belanghebbenden, een juridische analyse, een economische en financiële analyse en de investering stappenplan). Dergelijke investeringsconcepten zijn echter een eerste voorwaarde voor toegang tot verschillende financieringsbronnen.

EUCF

In dit verband wordt in het kader van het Horizon 2020 Framework Programma voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie een nieuwe “pan-European City Facility”, kortweg EUCF opgezet: snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning op maat (in de vorm van € 60.000,- forfaitaire bedragen) en gerelateerde diensten worden verleend aan ongeveer 200 steden en gemeenten om hen in staat te stellen relevante investeringsconcepten te ontwikkelen.

De ‘Facility’ pakt twee fundamentele belemmeringen voor investeringen in duurzame energie aan:

  • Beperkte financiële en juridische capaciteit van lokale autoriteiten om hun energie- en klimaatstrategieën op lange termijn om te zetten in geschikte investeringsconcepten;
  • Gebrek aan aggregatie van gefragmenteerde kleinere projecten (bijvoorbeeld in de bouwsector) en daardoor een gebrek aan aantrekkelijkheid voor de financiële sector.

Voor wie?

De resulterende investeringsconcepten zullen een eerste stap zijn in de richting van een volwaardig bedrijfsplan en financieel plan en - op deze manier - de daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie vergemakkelijken. Financieringsbronnen kunnen afkomstig zijn van de particuliere sector, maar ook van andere door de EU gefinancierde instrumenten zoals het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese structuur- en investeringsfondsen, diverse faciliteiten voor bijstand bij projectontwikkeling, zoals de ELENA-faciliteit van de Europese Investeringsbank of verschillende nationale investeringsplatforms.

Waarom?

De visie van de EUCF is er een waarin Europese steden hun zegje hebben over hoe de financiële en technische steun van de EUCF zal worden gebruikt om in hun behoeften te voorzien en hen te helpen de hindernissen te overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd bij de financiering en uitvoering van hun ambitieuze energie- en klimaatstrategieën.

Hoe kom ik in aanmerking?

De vierde en laatste aanvraagronde om in aanmerking te komen voor financiering vindt plaats in mei en juni van 2022. Klimaatverbond Nederland heeft verder geen rol in deze aanvraagronde. Voor informatie over deze aanvraagronde verwijzen we u naar deze pagina van het EUCF.

3e call - EUCF - Klimaatverbond Nederland

Consortium EUCF