Greetje Bos, wethouder van de gemeente Breda, is toegetreden tot het algemeen bestuur van Klimaatverbond Nederland. Haar aanstelling werd vastgesteld na een online ledenraadpleging. We heten Greetje Bos van harte welkom en zijn blij dat ze zich wil inzetten voor onze vereniging.

Greetje BosBos is bij gemeente Breda aangesteld als wethouder Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie. In haar portefeuille heeft ze onder meer energietransitie, energie- en klimaatmitigatie en gasloos bouwen; onderwerpen die overeenkomen met het inhoudelijke werkveld van Klimaatverbond. Tevens is ze voorzitter van de stuurgroep Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES WB).

Voltallig bestuur

Stephan Brandligt, Margreet van Gastel, Ronald van Meygaarden en Berend de Vries zijn al langere tijd als bestuurslid verbonden aan Klimaatverbond Nederland. In 2020 trad Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van provincie Drenthe, toe tot het bestuur. Met de aanstelling van Greetje Bos bestaat ons algemeen bestuur nu uit zes bestuursleden.