Als onderdeel van de jaarlijkse cyclus van de CO2-Prestatieladder, dienen we halverwege iedere meetperiode de CO2-voetafdruk in beeld te brengen. Zo kunnen we de voortgang zien op onze jaarlijkse emissiereductiedoelstelling en eventueel bijsturen indien nodig. De huidige meetperiode loopt van december 2022 t/m november 2023. De halfjaarlijkse voetafdruk bestaat dus uit de CO2-uitstoot in de maanden december t/m mei.

De emissiestromen die voor Klimaatverbond van toepassing zijn elektriciteit, gas en mobiliteit. In het eerste half jaar van ons referentiejaar (december 2018 – november 2019) was de totaaluitstoot door deze drie stromen ongeveer 3,4 ton CO2eq. Dit jaar was de uitstoot in dezelfde zes maanden in totaal 2,5 ton CO2eq. We hebben dus ruim 880 kg minder CO2eq uitgestoten dan in het referentiejaar, wat neerkomt op 25,86%.

Zowel het stroom- als gasgebruik is fors minder dan in het referentiejaar en heeft gezorgd voor 865 kg minder uitstoot. Het beeld van onze voetafdruk door mobiliteit loopt meer uiteen. Deze voetafdruk is opgebouwd uit OV binnenland, OV buitenland en gedeclareerde autokilometers. Er zijn deze periode een stuk minder binnenlandse OV-kilometers gemaakt. Daarentegen zijn er in juist een stuk meer OV-kilometers naar het buitenland gemaakt. In het referentiejaar waren dat er 0 voor in het eerste half jaar, dit jaar 666 kilometers. Ook zijn er tot nu toe meer autokilometers gemaakt dan in het referentiejaar. Het optelsommetje leidt tot een CO2eq-reductie van 16,5 kg ten opzichte van het referentiejaar. In totaal hebben we in dit eerste half jaar dus 881,5 kg minder uitgestoten dan in het eerste half jaar van het referentiejaar, wat neerkomt op 25,86%.

Met deze CO2eq-reductie zitten we niet op schema om onze reductiedoelstelling van 50% ten opzichte van het referentiejaar te halen. Dit valt deels te verklaren doordat afgelopen winter minder zacht was dan de winter van 2021-2022 (toen haalden we op energiegebruik bijna 40% reductie tijdens het eerste half jaar). Een andere reden is dat tijdens de afgelopen winter de bezetting op kantoor weer hoger was dan het jaar ervoor, vanwege corona. De laatste factor die heeft gezorgd voor meer energiegebruik dan vorige winter, is het feit dat bepaalde verwarmingen ontlucht moesten worden, wat uiteindelijk pas vrij laat gebeurd is. Dit bij elkaar opgeteld heeft geleid tot alsnog 27,5% uitstootreductie door stroom- en gasverbruik ten opzichte van het referentiejaar, maar bijna 20% meer uitstoot dan tijdens het eerste half jaar van de vorige meetperiode.

Het is lastig om met maatregelen bij te sturen, zodat we toch de 50% kunnen halen. Onder andere omdat de uitstoot door stroom en gas na de eerste helft van de huidige meetperiode al zo hoog is, dat we voor de rest van het jaar niet meer voldoende kunnen reduceren om die 50% te halen. Op het gebied van mobiliteit kunnen we weinig extra maatregelen nemen, omdat reizen met het OV de standaard is en er ook nog wat buitenlandse reizen op het programma staan de rest van het jaar. Toch blijven we ons hard inzetten om zoveel mogelijk uitstootreductie te bereiken tegen het eind van de meetperiode.

Meer lezen over de CO2-Prestatieladder? Neem een kijkje op onze projectenpagina!