Onze werkzaamheden richten zich op het klimaatneutraal en klimaatbestendig maken van onze samenleving. Wij vinden dat overheden daarin een voorbeeldfunctie hebben en dat wij, als vereniging van overheden, diezelfde rol hebben. Dat is ook de belangrijkste reden dat Klimaatverbond zelf een certificaat op de CO2-Prestatieladder heeft gehaald, vanuit het idee ‘practice what you preach’.

Emissie-inventaris en doelstellingen

Klimaatverbond Nederland is een kleine organisatie en heeft daarmee ook een vrij kleine voetafdruk. In het referentiejaar, december 2018 tot en met november 2019, was de CO2-uitstoot van Klimaatverbond ongeveer 4,58 ton*. Dit totaal is opgebouwd uit de uitstoot door het stroom- en gasverbruik in het pand van Klimaatverbond en de emissie door werk-werkverkeer. Naar aanleiding van de inventarisatie van de mogelijke maatregelen die we kunnen nemen om onze uitstoot verder omlaag te brengen, had Klimaatverbond als doel om de uitstoot in 2020 met 5% te verlagen ten opzichte van 2019. Dat is ruimschoots gelukt; in de meetperiode december 2019 tot en met november 2020 was de uitstoot 3,38 ton CO2, een reductie van 26,2% ten opzichte van de voorgaande meetperiode. Een groot deel van deze reductie heeft natuurlijk te maken met de maatregelen rondom corona. Ons team is in de meetperiode weinig op kantoor geweest en ook zijn er weinig werk-werkkilometers gemaakt. Een deel van de reductie heeft ook te maken met gedragsverandering. Zo is er bijvoorbeeld daling in het stroomgebruik waar te nemen in de eerste paar maanden van de meetperiode (voordat er coronamaatregelen speelden).

Aangezien in het pand van Klimaatverbond Nederland nog een hoop ruimte is voor technische verbeteringen, hebben we ervoor gekozen om opnieuw een doelstelling van 5% reductie neer te zetten voor komende meetperiode. Omdat het jaar 2020 geen standaard jaar is geweest, geldt deze doelstelling niet ten opzichte van de 3,38 ton, maar ten opzichte van de uitstoot als we 5% emissiereductie hadden gehaald in plaats van 26,2%. Als we onze uitstoot met 5% hadden gereduceerd en niet met 26,2%, hadden we de afgelopen meetperiode ongeveer 4,35 ton CO2 uitgestoten. Met opnieuw een doelstelling van 5% emissiereductie, betekent dat dat het doel voor komende meetperiode is om rond de 4,14 ton CO2 uit te komen. Dat is dus een toename ten opzichte van de uitstoot van afgelopen meetperiode, maar omdat we verwachten dat er in de loop van 2021 weer meer bedrijvigheid zal zijn, verwachten we dat dit een realistische doelstelling is. Ten opzichte van het referentiejaar is de doelstelling dan 9,75% emissiereductie.

Communicatie

Klimaatverbond Nederland communiceert ieder jaar over de voortgang rondom de CO2-Prestatieladder; is de reductiedoelstelling gehaald? Wat voor maatregelen staan op de planning voor komend jaar? Aan welke initiatieven nemen we deel en hoe dragen deze bij aan het verlagen van de CO2e-uitstoot in Nederland en daar buiten? De antwoorden op deze vragen vindt u in updates in onze maandelijkse maandelijkse nieuwsbrief, en ook in onze documentenportfolio's, waar u alles kunt vinden over onze energiestromen, de emissie-inventaris en reductieplannen. Download hier onze documentenportfolio's:

 

Deelname initiatieven

Onze organisatie is actief in verschillende initiatieven die bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Sommige programma’s hebben wij zelf opgestart, andere programma’s zijn bijvoorbeeld door een ministerie gestart. Hier een lijstje:

  • (Interne) CO2-beprijzing nationaal;
  • Buyer groep mobiliteit;
  • (Interne) CO2-beprijzing internationaal;
  • Energiedienstenorganisatie; en
  • NGO-dialoog met ministerie van IenW in het kader van hun certificering op de CO2-Prestatieladder.

Meer weten? Neem contact met ons op (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl). U kunt ons ook vinden op onze bedrijvenpagina via www.skao.nl

* Eerder gaven we aan dat de uitstoot over die periode 4,69 ton CO2 was. Dit staat ook in het eerste documentenportfolio. Dit is naar beneden bijgesteld, omdat één van de emissiefactoren naar beneden is bijgesteld begin 2021, waardoor de uitstoot van de vorige periode, het referentiejaar, opnieuw berekend moest worden. Die herberekening kunt u hier vinden en hier wordt ook aandacht aan besteed in het documentenportfolio dec 2019 - nov 2020.

CO2-prestatieladder Klimaatverbond Nederland