Onze werkzaamheden richten zich op het klimaatneutraal en klimaatbestendig maken van onze samenleving. Wij vinden dat overheden daarin een voorbeeldfunctie hebben en dat wij, als vereniging van overheden, diezelfde rol hebben. Dat is ook de belangrijkste reden dat Klimaatverbond zelf een certificaat op de CO2-Prestatieladder wil halen, onder het mom van ‘practice what you preach’.

Emissie-inventaris en doelstelling voor 2020

Klimaatverbond Nederland is een kleine organisatie en heeft daarmee ook een vrij kleine voetafdruk. In het referentiejaar, december 2018 tot november 2019, was de CO2-uitstoot van Klimaatverbond ongeveer 4,7 ton. Dit totaal is opgebouwd uit de uitstoot door het elektriciteits- en gasverbruik in het pand van Klimaatverbond en de emissie door werk-werkverkeer. Naar aanleiding van de inventarisatie van de mogelijke maatregelen die we kunnen nemen om onze uitstoot verder omlaag te brengen, heeft Klimaatverbond als doel om de uitstoot in 2020 met 5% te verlagen ten opzichte van 2019.

Communicatie

Klimaatverbond Nederland communiceert ieder jaar over de voortgang rondom de CO2-Prestatieladder; is de reductiedoelstelling gehaald? Wat voor maatregelen staan op de planning voor komend jaar? Aan welke initiatieven nemen we deel en hoe dragen deze bij aan het verlagen van de CO2e-uitstoot in Nederland en daar buiten? De antwoorden op deze vragen zult u op deze projectpagina kunnen vinden, maar zullen uiteraard ook actief gedeeld worden in onze nieuwsbrief.

Deelname initiatieven

Onze organisatie is actief in verschillende initiatieven die bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Sommige programma’s hebben wij zelf opgestart, andere programma’s zijn bijvoorbeeld door een ministerie gestart. Hier een lijstje:

  • Interne CO2-beprijzing nationaal;
  • Buyer groep mobiliteit;
  • Interne CO2-beprijzing internationaal;
  • Energiedienstenbedrijf (ESCo); en
  • Dialoog met ministerie van IenW.

Meer weten? Neem contact met ons op (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl). U kunt ons (binnenkort) ook vinden op onze bedrijvenpagina via www.skao.nl

CO2-prestatieladder Klimaatverbond Nederland