De financiële jaarrekeningen en het jaarverslag over 2022 zijn onlangs middels een digitale ledenraadpleging goedgekeurd. We danken onze leden voor het vertrouwen in ons werk en onze samenwerking!