Op donderdag 26 november stemde de voltallige gemeenteraad van Velsen in met een motie die ervoor moet zorgen dat elke lagere en middelbare school in gemeente Velsen een groen schoolplein krijgt.

Onderdeel van Groene Voetstappen Week

De motie werd opgesteld door leerlingen van groep 7/8 van de Jan Campertschool. Dit gebeurde tijdens de Groene Voetstappen-aanpak op 18 november 2020 die werd uitgevoerd onder leiding van het Pieter Vermeulen Museum. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leerlingen hun ideeën besproken met wethouder Steijn van de gemeente. De input van deze bijeenkomst is verwerkt in deze motie, die vervolgens door alle partijen in de gemeenteraad werd omarmd en ingediend.

Waarom deze motie?

"Groene schoolpleinen bieden een meervoudige oplossing voor het terugbrengen van CO2. Ook speelt het tegelijkertijd in op klimaatverandering en het bieden van een structurele gezonde leer- en speelomgeving van kinderen. De school is een instituut dat midden in de samenleving staat. Daarom heeft de school een ultieme voorbeeldfunctie. Daarmee speelt ze een belangrijke rol in de noodzakelijke bewustwording en gedragsverandering van de samenleving om tegemoet te voldoen aan het landelijk afgesproken klimaatakkoord", zo staat te lezen in de motie van de leerlingen die unaniem werd aangenomen.

Pieter Vermeulen Museum

Gemeente Velsen - Motie

Pieter Vermeulen Museum heeft aangegeven een handleiding voor scholen te kunnen ontwikkelen. Tevens zal het museum ervaringen van scholen vast leggen. Daarmee kunnen andere scholen worden geholpen bij het onderbouwen van de keuze. En ook het daadwerkelijk realiseren van een groen schoolplein. Het museum was samen met gemeente Velsen en Klimaatverbond Nederland de aanjagers van de landelijke Kinderklimaattop. Deze ging door de coronapandemie helaas niet door. In 2021 gaan alle partijen voor een herkansing.