Wat zijn de kansen en risico's van de airco als middel om te koelen tijdens warme dagen? Of om in te zetten als verwarming tijdens koude dagen? Een actueel onderwerp dat volop aan bod komt tijdens het webinar 'Airco, vloek of zegen?'. Een drietal experts laat vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen op deze vragen.  

 

Bekijk het volledige webinar

Dit webinar is georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland.

De hoogtepunten uit dit webinar

 

Via de Gebied – Gebouw – Gebruiker route begonnen we met een mooie presentatie van Daniela Maiullari van de TU Delft over de invloed van stedelijke klimaten op het (toekomstige) energieverbruik van gebouwen. Ze legt uit over het (gecombineerde) effect van gebouwvormen en andere omgevingsaspecten in een stad op het energiegebruik in de verschillende soorten woningen. Dat leverde mooie nieuwe inzichten op.

Sinan Senel van CE Delft vertelt over hun onderzoek over de toekomstige warmte- en koudevraag. En de meerwaarde van het meenemen van koeling in het ontwerp van warmtenetten (vanuit het perspectief van bewoners een gewenste oplossing).

Harm Valk, partner bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, ging specifiek in op de consequenties van het gebruik van airco’s als verwarmingsinstallatie: een oplossing die sinds afgelopen winter steeds vaker genoemd wordt. Harm liet haarfijn zien welke gevolgen voor comfort dat heeft voor bewoners – en welke gevolgen deze oplossing heeft voor ons elektriciteitsnet.

Uitgebreid verslag van het webinar

Klik op de afbeelding hieronder of gebruik deze link om een gedetailleerd verslag van het webinar te bekijken. 

 

 

Sluit je aan bij de Community of Practice Hitte

De Community of Practice (CoP) is een informeel netwerk van decentrale overheden dat zich focust op het delen van kennis, ervaring en onderzoek over hitteadaptatie. Tijdens de CoP belichten we hitteadaptatie vanuit de kwetsbaarheid van mensen voor hitte vanwege bijvoorbeeld hun woonwijk, woning of gezondheid (Gebied – Gebouw – Gezondheid).

Wat je kunt verwachten:

Tweewelijkse digitale bijeenkomsten
Meer dan 40 deelnemers, vanuit verschillende decentrale overheden
Maandelijks een webinar met externe deskundigen die een specifiek hittethema belichten

Interesse?
Meld je aan door een e-mail te sturen naar madeleen@samenklimaatbestendig.nl
Meer weten? Lees meer over de Community of Practice