Onlangs organiseerde Klimaatverbond Nederland samen met de provincie Utrecht een webinar over het besluit van de provincie om een CO2-prijs van € 875,- per ton te gaan hanteren in haar maatschappelijke kosten-batenanalyses. Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen heeft toegelicht hoe dit besluit binnen de provincie Utrecht tot stand is gekomen en wat daarin de vervolgstappen zijn. Alexander Heusschen, ambtelijk verantwoordelijke bij de provincie, vertelde op welke manier hij hierbij betrokken is en wat de volgende stappen zijn in de implementatie. Vanuit Klimaatverbond Nederland hebben we nader toegelicht hoe de prijs van € 875,- per ton CO2 tot stand is gekomen.

Het webinar is hieronder terug te kijken. Daarnaast hebben we vlak voor het webinar de volledige rapportage met het advies en onderbouwing online gepubliceerd, deze is hier te vinden en te downloaden. Heb je vragen naar aanleiding van het webinar of de rapportage? Misschien worden deze al beantwoord in deze Q&A van vragen die tijdens het webinar gesteld zijn. Wil je meer informatie of ook in jouw organisatie aan de slag met CO2-beprijzing? Laat het ons weten!