PERSBERICHT KLIMAATVERBOND NEDERLAND – Arnhem, 9 april 2024

Uitspraak Europees Hof voor de mensenrechten vraagt om versnelling terugdringen van broeikasgassen én meer aandacht voor aanpak hittestress

Klimaatverbond Nederland ziet het als een extra stimulans voor klimaatbeleid dat de Zwitserse 'Klimaseniorinnen' gelijk hebben gekregen in hun zaak voor betere bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering, met name hittestress.   

Volgens directeur Petra Lettink is deze bindende uitspraak niet alleen voor Zwitserland, maar voor alle Europese landen een enorme aanmoediging om de uitstoot van broeikasgassen versneld te reduceren. “Net als de Klimaseniorinnen zijn wij al jaren bezorgd over de gevolgen van toenemende hittestress en dit is het moment om door te pakken met diverse beleidsmaatregelen.” De vereniging hoopt daarom dat dit vonnis de Nederlandse overheden aanzet tot het versnellen van hitteadaptatieprogramma’s. 

Impulsregeling hitteadaptatie 

“Gelukkig zien we een toenemende aandacht van gemeenten en provincies om hittestress risico’s te beperken, maar de meesten zijn nog zoekende,” aldus Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie. Klimaatverbond Nederland pleit voor een impulsregeling hitteadaptatie waaruit onder andere de volgende activiteiten en maatregelen kunnen worden gefinancierd: 

  • Een lokaal hitteplan voor elke gemeente. Tot nu toe heeft slechts een kwart van de gemeenten zo’n plan dat gemeenten en lokale zorgorganisaties uitvoeren bij een hitteperiode. 
  • Een landelijk kennispunt voor de ondersteuning van gemeenten die een lokaal hitteplan willen maken en voor de kwaliteitsborging van deze hitteplannen. Bij voorkeur ondergebracht bij de GGD/GHOR. 
  • Een fonds voor woningcorporaties voor zonwering- en ventilatie-aanpak.  
  • Een gemeentelijke hitteregisseur die zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het integraal actieplan hitte zoals aanbevolen in de Menukaart Hitte. 

 


 

Voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Ga naar onze verzamelpagina over hitteadaptatie