Hitteadaptatie

Hoe kunnen lokale overheden reageren op de toenemende hitte in Nederland? Bekijk op deze pagina al het voorbereidende werk rondom beleid voor hitteadaptatie, door Klimaatverbond en haar samenwerkingspartners.  

Sluit je aan bij de Community of Practice Hitte

Het informele netwerk dat decentrale overheden informeert en inspireert bij de ontwikkeling van hitteadaptatiebeleid

Aansluiten bij het netwerk? Stuur een e-mail naar onze hitte-expert.

De vernieuwde Menukaart Hitte

21 maart 2024

De Menukaart Hitte is vernieuwd. Het is nu nóg duidelijker welke stappen een gemeente kan nemen om de nadelige gevolgen van hitte aan te pakken. In dit webinar duiken we in de vernieuwde Menukaart én maken we de vertaalslag naar gebruik in de praktijk.

De KNMI-klimaatscenario's voor hitte

2 november 2023

Janette Bessembinder van het KNMI praatte ons bij over de nieuwste klimaatscenario’s die gepresenteerd werden op 9 oktober 2023. We zoomen specifiek in op de toekomstbeelden voor hitte. Hoe wijken de nieuwe scenario’s af van die van 2014? En wat betekent dit voor ons hitteadaptatiebeleid?

Wat Nederland kan leren van het effectieve hittebeleid in Frankrijk

5 oktober 2023

Frankrijk leerde belangrijke lessen van de extreme hittegolf in 2003, die het leven kostte aan 15.000 mensen. Dit ligt aan de basis van hun huidige hitterespons. In dit webinar vertelt Mathilde Pascal, epidemioloog en hitte expert bij het ‘Franse RIVM’, over hoe ze in Frankrijk omgaan met extreme hitte. 

Meer kennis opdoen over hitteadaptatie?

Menukaart Hitte voor een 'hitteproof' gemeente

De Menukaart Hitte, van onder andere RVO, maakt duidelijk welke stappen je als gemeente kan nemen om “hitteproof” te worden. Hitteproof voor drie onderdelen: Gebied, Gebouw en Gezondheid. Ontdek hier meer.

Aandacht voor hittestress onder woningcorporaties

Door klimaatverandering neemt het aantal dagen met 30 graden of hoger toe. Wat doen corporaties om hittestress onder huurders tegen te gaan? Diverse woningcorporaties vulden een enquête in over dit onderwerp. Bekijk de resultaten.

Webinar: zo pak je hitteadaptatie breed aan

Een effectieve aanpak om met toenemende hitte om te gaan, is een brede aanpak binnen drie domeinen: Gebied, Gebouw en Gezondheid. In dit webinar bespreken vier expert het thema hitte langs deze drie pijlers. Kijk het webinar terug.

GEBIED, GEBOUW, GEZONDHEID

Dit leert de extreme hitte in Frankrijk ons: Code Rood & nationaal hitteplan

Als reactie op de hittegolf in 2003 (15.000 doden) stelde Frankrijk een goede definitie op van Code Rood voor hitte en een nationaal hitteactieplan. Voor iedere risicocategorie bestaat een reeks effectieve maatregelen die we in dit document hebben gegoten. 

GEBOUW

Speciale 'Hittegroep' focust op hittevraagstuk in bestaande woningen

Deelnemers van de Hittegroep zijn woningcorporaties, kennis- & onderzoeksinstituten. De groep focust zich op hittevraagstukken in bestaande woningen. Denk aan: hoe kunnen corporaties gezond wonen tijdens een hittegolf bevorderen? En welke maatregelen zijn zinvol?

GEBOUW

De Toolbox van de Hittegroep om hitte in woningen te verminderen

De Toolbox bevat op vier thema’s relevante adviezen om hitte tegen te gaan in corporatiewoningen:
1. Zonwering, 2. Ventilatie
3. Groenblauwe oplossingen,
4.  Renovatie/energietransitie. Lees meer over de hittetoolbox. 

GEBOUW

Onderzoek naar hitte in bestaande woningen - Door NKWK

Toenemende hitte leidt steeds vaker tot problemen in bestaande woningen, maar niet iedere bewoner loopt evenveel risico op hittestress. De factoren van invloed, inclusief maatregelen, onderzocht Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat.  

GEBOUW, GEZONDHEID

Effectief beschermen tegen lichamelijke gevolgen van hittegolf

Hoe weren mensen zich het beste tegen negatieve lichamelijke effecten van hitte? In dit onderzoek werden 138 maatregelen onder de loep genomen door onder andere GGD Gelderland-Midden, Radboud UMC, RIVM, en VU.  

GEBIED

Onderzoeksproject: wat nodig is voor een hittebestendige stad

De noodzaak om buitenruimte hittebestendig te maken neemt met de klimaatverandering toe. Hoe blijft bijvoorbeeld de gemiddelde luchttemperatuur in de stad zo laag mogelijk? Bekijk de nodige maatregelen in het rapport

GEZONDHEID

Een verhaal over exceptionele hitte (+40 graden) in Nederland

Hoe bereiden we ons voor op exceptionele hitte (+40 graden) in Nederland? Om dit gesprek op gang te brengen, bracht Climate Adaptation Services (CAS) de risico’s van extreme hitte tot leven met ongekendheet.nl. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

GEBOUW, GEZONDHEID

Effectief beschermen tegen lichamelijke gevolgen van hittegolf

Hoe weren mensen zich het beste tegen negatieve lichamelijke effecten van hitte? In dit onderzoek werden 138 maatregelen onder de loep genomen door onder andere GGD Gelderland-Midden, Radboud UMC, RIVM, en VU.  

GEBIED

Onderzoeksproject: wat nodig is voor een hittebestendige stad

De noodzaak om buitenruimte hittebestendig te maken neemt met de klimaatverandering toe. Hoe blijft bijvoorbeeld de gemiddelde luchttemperatuur in de stad zo laag mogelijk? Bekijk de nodige maatregelen in het rapport

Klimaatverbond Nederland werkt samen met medewerkers van:

INTERVIEW IN NRC

Nederland is slecht voorbereid op extreem weer: ‘Arme en eenzame mensen zonder airco lopen het meeste risico’​

Madeleen Helmer van Klimaatverbond pleit voor een klimaatbeleid dat meer rekening houdt met de acute gevolgen van klimaatverandering.

OVERHEIDSAKKOORD

GALA - Het Gezond en Actief Leven Akkoord - erkent de impact van hitte op een gezond en actief leven

Met GALA wordt een stap gezet in een brede aanpak voor gezondheid. De directe en indirecte gevolgen van hitte op gezondheid worden gezien als risico voor de volksgezondheid.

INTERVIEW

'Hoe moeten we omgaan met extreme hitte in Nederland? 'We hebben een hitteregisseur nodig'

Madeleen Helmer en Lisette Klok praten ons bij over hoe we in Nederland omgaan met hitte en wat we kunnen doen om ons beter voor te bereiden. Lees het interview

WIJKSAFARI

Wijksafari Hittestress - Alle ervaringen van 1 jaar

Tijdens de wijksafari Hitte gaan we met medewerkers van gemeenten en wijkbewoners op zoek naar plekken die tijdens hete lentes en zomers onaangenaam worden. We gaan concreet aan de slag: hoe, waar en met wie kan hittestress worden aangepakt?

PODCAST

Wandel virtueel mee met de wijksafari in Arnhem

Al wandelend door de wijk ‘Arnhemse Broek’ hoor je over de “hotspots” in deze wijk: extreem hete plekken tijdens de zomer. Er komen oplossingen aan bod die de wijk aangenamer en meer weerbaar moeten maken tijdens extreme hitteperiodes.

INTERVIEW IN NRC

Onderzoek: hitte in bestaande woningen

Welke 

Kennis maken met ons team Hitteadaptie? Neem contact op

Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman
Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman