Weet je hoe jouw klimaatinstallaties zijn ingesteld en klopt dit met de huidige werksituatie? Doe de check! En krijg inzicht in jouw werkelijke behoeften aan de hand van 5 kritische basisvragen. Hiermee kun je jouw klimaatinstallaties efficiënter inregelen en een flinke energiebesparing bewerkstelligen. Klik hier op meteen naar de check te gaan.

Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op om ondernemers uit de regio te informeren en aan te sporen om aan de slag te gaan met Doe de check. De (downloadbare) check is zo geformuleerd dat deze één op één kan worden overgenomen of door is te zetten aan de mkb-bedrijven in de gemeente/regio. Stuur de check daarom graag door aan jullie bedrijvennetwerk.

Rol gemeenten 

Uiteraard wil je de lokale ondernemers steunen en stimuleren in de complexe besparingsopgave, want er valt nog veel winst te behalen met het verduurzamen van bedrijven. Dat vraagt wat van een ondernemer. Er zijn een aantal eenvoudige maatregelen waar je ze nu al mee op weg kunt helpen. De besparingsreis begint bij inzicht krijgen in het huidige energieverbruik, het gebruik en de instellingen van de apparatuur, zoals de klimaatinstallaties. Voorlichting geven aan burgers en bedrijven over duurzame technieken en energiebesparing is een belangrijke taak voor gemeenten. 

Klimaatinstallaties zorgen voor een gezond en comfortabel klimaat in het gebouw. Ze regelen de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. Denk aan een cv-installatie, ventilatie-unit en/of airco. Bedrijven kunnen direct energie (en dus geld) besparen door deze slim in te (laten) regelen. 

 Bij de installatie van een cv-ketel of een airco wordt het apparaat op een bepaalde standaard wijze ingesteld via een klokthermostaat. Daarna wordt er vaak niet meer naar gekeken, want de thermostaat regelt tenslotte alles automatisch. De vraag die elke ondernemer zichzelf zou moeten stellen is: Weet ik hoe mijn klimaatinstallaties zijn ingesteld en klopt dit met mijn huidige werksituatie?  

De energiekosten kunnen direct verlaagd worden door de instellingen te controleren en eventueel aan te passen naar de werkelijke behoefte van het gebruik van de installatie. Daar moet je dan wel eerst inzicht in krijgen. Daar is deze check voor bedoeld.  

Aan de hand van 5 kritische basisvragen (en bijbehorende voorbeelden) kunt je de werkelijke behoeften achterhalen. 

Om vervolgens het verbruik van de klimaatinstallaties continu en nauwkeurig te meten, te monitoren en te beperken, kunnen bedrijven gebruik maken van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). In veel gevallen is dit systeem verplicht, omdat deze op de Erkende maatregelen lijst (EML) Energiebesparing staat. Op de website van RVO kun je meer informatie vinden over het EBS. 

Meer snelle bespaartips kunnen ondernemers vinden op de landelijke campagnesite ‘Zet ook de knop om’: https://zetookdeknopom.nl/bedrijven. 

Verduurzamingsaanpak Utiliteit 

Daarnaast wordt er onder gezamenlijke regie van Techniek Nederland, TVVL, Dutch Green Building Council en Platform Duurzame Huisvesting momenteel de one-stop-shop Verduurzamingsaanpak Utiliteit ontwikkeld in de vorm van een stappenplan om slim energie te besparen met de juiste data. Deze aanpak ondersteunt bedrijven bij hun verduurzamingsproces, rekening houdend met de wet- en regelgeving die gekoppeld is aan energiebesparing.  

Onderdeel van deze aanpak is de financiering van verduurzaming. Een van de opties is een (off-balance) financiering via het BespaarGarant Fonds; een open standaardmethode om gebouwen te laten verduurzamen met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten. Een interessante optie die ook aantrekkelijk is voor gemeenten en provincies als aanbod naar de bedrijven in hun regio. 

Op vrijdag 31 maart 2023, van 10:00-10:30 uur, wordt er een webinar georganiseerd waarin wij je graag uitleggen hoe dit werkt. De exacte inhoud van dit webinar volgt nog. Aanmelden voor dit webinar is al wel mogelijk en kan via deze link.

Met elkaar maken we het op grotere schaal besparen van energie en reduceren van CO2-uitstoot bij bedrijven en maatschappelijke instellingen in Nederland eenvoudiger en kunnen we ervoor zorgen dat ook jouw gemeente in 2030 draait op duurzame energie! 

Doe de check!

Ga zelf aan de slag en doe de check. Download de checklist via deze link of klik op onderstaande visual om deze te downloaden.