Begin maart vertrok ons team van DeCarb-Pro voor een partnervergadering naar Parijs en kwam na twee dagen met positieve energie terug. Tijd dus om de voortgang te bespreken: hoe vergevorderd is deze Europese samenwerking gericht op CO2-reductie? We vroegen het Margo Meeuwissen, projectmanager van DeCarb-Pro.

Kun je kort uitleggen wat DeCarb-Pro inhoudt? 

'Natuurlijk! DeCarb-Pro is een ambitieus Interreg project met als hoofddoel het bevorderen van CO2-reductie via vormen van CO2-beprijzing in overheidsaanbestedingen. Bij Klimaatverbond werken we samen met twaalf internationale partners. We richten ons op drie kerngebieden: strategieontwikkeling, het uitvoeren van pilots en het organiseren van trainingen. Onlangs kwamen we samen in Parijs om onze voortgang te bespreken en de volgende stappen te plannen.’ 
 
Meer uitleg over DeCarb-Pro 

 

Margo Meeuwissen - Klimaatverbond Nederland

Margo Meeuwissen

 Beleidsmedewerker bij Klimaatverbond Nederland en manager van het Europese project DeCarb-Pro.

 

 

Dat klinkt als een productieve samenkomst. Kun je iets meer vertellen over de werkzaamheden in deze eerste maanden?

‘Ons werk aan de strategie omvatte een inventarisatie van bestaande werkzaamheden rond CO2-reductie en -beprijzing bij onze partners. We hielden hiervoor diepte-interviews met de partners voor een beeld van de huidige stand van zaken en om te bepalen waar we kunnen helpen verbeteren.’

‘Wat ons opviel, is dat de uitgangspunten voor CO2-beprijzing en -reductie behoorlijk verschillen per land. Dit heeft te maken met nationale regelgeving en de verplichtingen voor lokale overheden op het gebied van CO2-reductie. De uitdaging ligt in het vinden van manieren om deze diverse situaties en realiteiten samen te brengen in de strategieën die we ontwikkelen.’

‘Daarnaast zien we dat het begrip van CO2-beprijzing nogal uiteenloopt. Het is een abstract beleidsinstrument en niet voor iedereen even duidelijk. Dat is precies waarom we hierop inzoomen in onze trainingen.’

En hoe staat het met de pilots?

‘Voor Parijs hadden we al gezamenlijk de definitie van een pilot vastgesteld, wat een pilot kan zijn en hoe de voortgang bijgehouden wordt. Nu zijn we in de fase waar partners hun plannen voorstellen. Meerdere partners weten ook al welke pilot ze willen houden.' 

Kun je iets vertellen over de trainingen die jullie binnen het project geven?

'We hebben ervoor gekozen om de trainingen over CO2-reductie door CO2-beprijzing in aanbestedingprocessen naar voren te halen in ons programma, omdat we merkten dat vooral de kleinere gemeenten hierbij gebaat zijn. Zij lopen vaak tegen uitdagingen aan, zoals het monitoren van hun CO2-uitstoot. Dit monitoren is een eerste stap om bewust te worden van de uitstoot en om een volgende stap te kunnen maken richting CO2-reductie in projecten en aanbestedingsprocessen. Als CO2-uitstoot monitoring al als een last wordt ervaren, dan zijn de volgende stappen ingewikkeld te zetten. Ons doel met deze eerste trainingen is om deze uitdaging om te buigen naar een kans, waarmee ze daadwerkelijk voordeel kunnen doen.'

'Deze eerste trainingen focussen eerst op de organisaties die deelnemen aan DeCarb-Pro. Met de bedoeling dat zij die kennis weer doorgeven aan de lokale overheden.'

'Training en communicatie is voor DeCarb-Pro een focus op zich. Voor de grotere gemeente de uitdaging om interne afdelingen te betrekken. Partners die werken met kleinere gemeenten zoeken meer naar hoe deze meegenomen kunnen worden in het project.'

'Nog te ontwikkelen trainingen over andere onderdelen van de strategie zullen meteen breed beschikbaar zijn.'

Wat zijn de vervolgstappen voor DeCarb-Pro?

'In juni presenteren we een framework dat als basis dient voor onze strategieën rond CO2-reductie door CO2-beprijzing in aanbestedingen. Deze strategieën testen we in pilots. Onze partners maken daarom deze zomer bekend wat zij gaan testen. En zijn er nu al mooie inzichten opgedaan sinds de start van DeCarb-Pro? ‘Een mooi inzicht noemen we nu de 'Kai-aanpak', geïnspireerd door een collega uit Essen Op een plek met veel auto’s zou je een nieuwe weg kunnen aanleggen. Maar wat als we al in de beginfase al anders denkt? Dus in plaats van meer wegen creëren we fietspaden, waardoor mensen worden gestimuleerd te fietsen. Aanvankelijk lijkt dit weinig verschil te maken op de CO2-uitstoot binnen het project , maar op de lange termijn en in de praktijk maakt het een groot verschil.’

Hoe profiteren onder andere Nederlandse (de)centrale overheden vanalle verzamelde kennis?

‘De komende jaren organiseren we twee evenementen om alles wat we geleerd hebben te delen. Ook publiceren we nuttige informatie online. We nodigen daarnaast geïnteresseerden uit om contact met ons op te nemen als ze meer willen weten.’

 

‘Ik zie dit project ook wel als een groeiende inktvlek. DeCarb-Pro begint met een select aantal partners, maar we staan open voor nieuwe bijdragers. Alle kennis en ervaring die we gaandeweg opdoen, structureren we zodanig in onze strategie dat overheidsorganisaties door heel Europa ermee aan de slag kunnen.’ 

Margo - projectmanager DeCarb-Pro

 

De partnermeeting was in Parijs. Nog iets van deze prachtige stad gezien?

‘We bezochten het Louvre uiteraard. En een hoogtepunt was ons bezoek aan het prachtige stadshuis van Parijs. Normaal gesproken niet open voor bezoekers, maar dankzij Mélanie Baudin, een van onze Parijse partners, toch mogelijk.’

Het Louvre