DeCarb-Pro InterregKlimaatverbond Nederland werk samen met elf andere Europese gemeentes en organisaties in het Europese project DeCarb-Pro. Het project draait om het verminderen van de CO2-uitstoot van lokale overheden door CO2-beprijzing toe te passen in aanbestedingen. Het project DeCarb-Pro wordt ondersteund door het Europese samenwerkingsprogramma Interreg Noord-West Europa. Dit subsidieprogramma richt zich op innovatie, een slimme en rechtvaardige energietransitie, klimaatbestendigheid en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen.

De traditionele inkoopmethode uitdagen 

Investeringen van lokale overheden dragen behoorlijk bij aan de CO-uitstoot van Noord-West Europa. 15 procent (230 miljoen ton CO2 in 2020) van de uitstoot valt onder de verantwoordelijkheid van lokale overheden. Dit project richt zich daarom op het terugdringen van die uitstoot, zodat lokale overheden de EU-reductiedoelen voor 2030 kunnen halen. De grootste reducties kunnen worden behaald bij aanbestedingen in de sectoren infrastructuur, energie en de bouw.

Publieke inkoop en aanbestedingen wordt gedomineerd door prijzen. CO2-beprijzing in aanbestedingen zorgt ervoor dat het bedrijfsleven concurreert door het aanbieden van producten en diensten met de laagste emissies. Deze strategie wordt nog weinig toegepast in NWE door een tekort aan kennis en methodes, en hoe deze binnen de context van lokale overheden toegepast kunnen worden.

Van strategie tot pilots en trainingen 

DeCarb-Pro brengt hier verandering in. Samen met lokale overheden, regionale netwerken, organisaties en marktpartijen onderzoeken en ontwikkelen we methodes en strategieën voor het toepassen van CO2-beprijzing in aanbestedingen. Klimaatverbond Nederland heeft de nodige inzichten opgedaan over CO2-beprijzing bij lokale overheden, en zal deze kennis inbrengen bij het verder ontwikkelen van instrumenten voor lokale overheden. Deze instrumenten zullen vervolgens getest worden in pilotprojecten in grote steden, middelgrote gemeentes en kleinere lokale overheden in heel Europa. Vervolgens zullen de inzichten gedeeld worden in trainingen, conferenties en in netwerken zoals de EU covenant of mayors. Klimaatverbond is lead partner in dit project en zal zodoende een grote rol spelen om samen met de partners een succesvol project neer te zetten.

Actueel

De eerste maanden haalde Klimaatverbond samen met de partners informatie op over wat lokale gemeentes in Noord-West Europa al doen op het gebied van CO2-beprijzing en welke kansen en mogelijkheden er zijn om CO2-beprijzing te introduceren.

Over het proces tot nu toe vertelt projectmanager Margo Meeuwissen in dit interview. 

Bent of kent u iemand die actief is op dit onderwerp bij een lokale instantie, en wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met ons team. 

 

 

Meer weten over DeCarb-Pro? Neem contact op met ons team

info@klimaatverbond.nl 

+3188 - 023 8900

Margo Meeuwissen

Margo Meeuwissen

Dieuwertje Walch

Dieuwertje Walch

 

Doelen van DeCarb-Pro 

 • Het verminderen van CO2-uitstoot in aanbestedingsprocessen van lokale overheden
 • Het ontwikkelen van een strategie voor CO2-beprijzing in aanbestedingen
 • Pilotprojecten binnen lokale overheden om CO2-uitstoot te verminderen
 • Trainen van 85 lokale overheden in het toepassen van CO2-beprijzing

Partners in DeCarb-Pro 

 1. Klimaatverbond Nederland
 2. Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen
 3. Stad Parijs 
 4. Climate Agency Wiesbaden 
 5. Klimaatstichting HIER
 6. South East Energy Agency (SEEA) 
 7. Stad Essen 
 8. Climate Agency Strasbourg 
 9. Climate Alliance 
 10. Flux50 
 11. Gemeente Amsterdam 
 12. Eurometropool regio Strasbourg