Het Klimaatakkoord en de daarin afgesproken verduurzaming van de gebouwde omgeving kan alleen in samenwerking met alle betrokkenen worden gerealiseerd. Klimaatverbond Nederland heeft samen met een team van experts een collectieve aanpak ontwikkeld voor de organisatie en uitvoering van deze ongekende operatie: maatschappelijke energiedienstenorganisaties.

Tussen nu en 2050 gaan alle woningen in Nederland van het aardgas af en de gebouwde omgeving wordt CO2-neutraal. De transitie gebeurt betaalbaar en rechtvaardig, waarbij gemeenten een regierol hebben. Om dit te bereiken zullen particulieren massaal hun huizen moeten isoleren en samen werken aan nieuwe, goed doorgerekende, warmteoplossingen. Het is een opgave waaraan iedereen (vrijwillig) moet kunnen meedoen.

Hoe krijgen we het ‘Klimaatakkoord naar de keukentafel’?

Op dit moment wordt veelal ingezet op een marktroute, waarbij overheid marktpartijen stimuleert met een goed aanbod te komen voor consumenten. Met geld voor Proeftuinen en subsidies voor isolatie en andere maatregelen is een start gemaakt met de woning- en wijktransitie. Ondanks alle inspanningen komt de uitvoering nog niet op stoom. Een van de barrières is dat overheden en marktpartijen onvoldoende contact hebben met de bewoners in de wijken. Hoe krijgen we het ‘Klimaatakkoord naar de keukentafel’?

Een versnellende en opschaalbare aanpak van de wijkgerichte transitie vraagt om een andere manier van organiseren. In wat in ons whitepaper de samenlevingsroute heet werken overheid, bewoners en bedrijfsleven gelijkwaardig samen. Het uitgangspunt is dat de bewoner/eigenaar zowel technisch als financieel ontzorgd wordt bij de energetische verbetering van de woning. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, collectieve uitvoering, een energieprestatiegarantie en langjarige financiering zorgen voor zekerheid. 

Stappenplan voor een gedegen uitvoering van de wijkgerichte energietransitie

In het whitepaper ‘Van klimaatakkoord naar keukentafel’ schetsen we drie stappen die doorlopen moeten worden om te komen tot een gedegen uitvoering van de wijkgerichte energietransitie.

  • De eerste stap is het opstellen van een bestuursakkoord, waarin het Rijk, provincies, gemeenten, samenwerkende bedrijven en bewonersorganisaties afspreken dat ze in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid zullen werken aan de wijkgerichte energietransitie in de gebouwde omgeving.
  • De tweede stap is de ontwikkeling van een format of routekaart op basis waarvan energiedienstenorganisaties – voor de uitvoering en organisatie van de samenlevingsroute – zich kunnen ontwikkelen. Deze organisaties dienen goed uitgerust te zijn om praktisch maatwerk te kunnen leveren bij de wijkgerichte aanpak.
  • De derde stap is het opbouwen van een landelijk netwerk of platform waarin de energiedienstenorganisaties optimaal kunnen functioneren. Dit netwerk of platform kent vijf belangrijke pijlers: een kennisbasis, een financieringsvehikel, een netwerk voor praktische ondersteuning van de wijkprocessen, een wijkgerichte uitvoeringsstructuur en een betrouwbare backoffice.

Met deze drie stappen scheppen we gezamenlijk de condities voor een steile leercurve in deze ongekend grote maatschappelijke uitdaging.

Meer weten? Lees ‘van klimaatakkoord naar keukentafel’ en neem contact op met ons team. U kunt zich ook abonneren op onze speciale energiedienstennieuwsbrief, die eens in de twee à drie maanden verschijnt. Hierin leest u updates over ons programma, maar vindt u ook interessante ontwikkelingen die elders in het land plaatsvinden. Abonneer u hier op deze nieuwsbrief.