De energiemarkt staat op zijn kop. Vooral door de toenemende hoeveelheid duurzame opwek die dynamischer wordt en doordat gebruik en opwek op lokaal niveau steeds vaker door elkaar lopen. Dit leidt onder andere tot sterk schommelende energieprijzen. De vertrouwde energieleveranciers lopen hierdoor een aanzienlijk financieel risico bij de in- en verkoop van energie. Dit risico berekenen zij door aan de klant via hoge opslagtarieven.

Deze opslagtarieven zijn de afgelopen jaren tot een factor 10 gestegen. Het opslagtarief stellen energieleveranciers vast en dit element vormt het verschil tussen wat zij prijstechnisch aanbieden. Gemeenten hebben beperkte controle over dit opslagtarief. Wel enige controle doordat zij zelf op basis van prijs hun leverancier kunnen kiezen, maar bij iedere leverancier zullen zij met een gestegen opslagtarief te maken hebben. Gelukkig bestaat er een alternatief dat meer flexibiliteit biedt en aansluit bij het energiesysteem van de toekomst: lokale zelflevering.

Zelflevering biedt controle over verduurzaming en je energie(kosten)

Bij zelflevering lever je als lokale of regionale overheid energie aan jezelf. Die energie heb je zelf geproduceerd of koop je in bij een lokale producent. Er ontstaat een gerichte match tussen vraag en aanbod en er wordt gestuurd op gelijktijdigheid. Wat wil zeggen dat energie verbruikt wordt op het moment dat het opgewekt wordt. Met zelflevering houdt een gemeente niet alleen de energiekosten in de hand, maar wordt de geldstroom ook ingezet vóór de regio in plaats van dat het de regio uit gaat. Door als gemeente te kiezen voor zelflevering, ondersteun je bovendien actief de verduurzaming van het lokale energiesysteem.

De voordelen van zelflevering voor gemeenten:

  • Meer controle over de energiekosten en -levering
  • Verduurzaming van de lokale energievoorziening
  • Geldstromen blijven in de regio

Zelflevering staat nog in de kinderschoenen

Zelflevering kan en mag en kun je als gemeente op verschillende manieren organiseren, maar het staat nog in de kinderschoenen. Kennisdeling is daarom een vereiste! Dit ondersteunt Klimaatverbond met de kennisgroep ‘Lokale zelflevering voor decentrale overheden’. Ook wel ‘Community of Practice’ (CoP) genoemd. Deelnemers van de CoP zijn onder andere werkzaam bij gemeenten, provincies en duurzame organisaties. Meld je kosteloos aan voor de CoP zodat jouw gemeente controle krijgt over de energielevering en voorbereid is op het energiesysteem van de toekomst. Meld je direct aan.