“Nederland werkt samen met de rest van de wereld aan een grote verbouwing van het energiesysteem,” luidt de openingszin van het rapport Energie door Perspectief dat het Expertteam Energiesysteem 2050 begin april aan het kabinet aanbood. Het opbouwen en versterken van regionale energiesystemen, de meest directe verbindingen tussen opwek en gebruik van energie, maakt een essentieel onderdeel uit van deze grote verbouwing. Daarom volgt een Community of Practice, een kennisgroep, over dit onderwerp vanuit Klimaatverbond Nederland. 

Wat: Community of Practice Lokale Zelflevering - Voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en uitdagingen

Wanneer: nieuwe data volgen

Locatie: online via Zoom

Aanmelden: ga naar het formulier

 

Wil je ons helpen via een enquête van drie minuten?

We zijn benieuwd in hoeverre jouw organisatie interesse heeft om de opwek van duurzame energie binnen de regio te stimuleren. Met deze inzichten kunnen we verder werken aan de Community of Practice. Wil je hiervoor onze enquête invullen? Dit kost slechts drie minuten. 

Vul de enquête in

De energietransitie is meer dan alleen fossiele energie vervangen

Het gaat bij deze transitie over meer dan de vervanging van fossiele energie door hernieuwbare bronnen. De energietransitie betekent meer elektrificatie, meer decentrale opwek en wisselend aanbod van hernieuwbare energie. Dat heeft grote invloed op het gebruik van het energienet, de energiemarkt en in- en verkooppatronen. Dit vraagt om andere werkwijzen en regelingen.

Decentrale overheden – gemeenten en regio’s – spelen een centrale rol in deze transitie. Zij maken zelf ook een transformatie door. Daarbij speelt een aantal vragen, zoals:

 • Hoe kunnen we met ons eigen energiegebruik een aanjaagrol bij de transitie spelen?
 • Hoe krijgen we inzicht en grip op lokale vraag en aanbod van energie?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we lokaal opgewekte energie effectief kunnen gebruiken voor ons eigen energiecontract?
 • Hoe moet ons energiesysteem er in 2030 of 2050 eruitzien?

Door slimmer om te gaan met het eigen gebruik en het aanwezige duurzame aanbod kunnen lokale en regionale overheden een cruciale rol spelen bij een duurzame en optimale benutting van het lokale en regionale energiesysteem. Zelflevering – het regisseren van de balans tussen opwek en gebruik – speelt daarbij een essentiële rol. Door energie te betrekken van lokale opwek- en opslagfaciliteiten kunnen gemeenten, en in hun spoor gemeenschappen, steeds minder afhankelijk worden van de centrale energiemarkt (zie ook dit artikel in Trouw).

Community of Practice

Klimaatverbond Nederland heeft het initiatief genomen om een Community of Practice (CoP) op te zetten om kennis, ervaringen en ideeën te delen, decentrale overheden te ondersteunen bij de transitie en oplossingen te vinden voor optredende belemmeringen. De CoP gaat in het najaar van start. Geïnteresseerde decentrale overheden kunnen zich onderaan deze pagina aanmelden voor deelname aan deze CoP.

Doelen van de CoP

 • Delen van kennis over de rol van decentrale overheden in het decentrale energiesysteem;
 • Delen van ervaringen over de inrichting van het energiesysteem;
 • Agenderen van (juridische) drempels en ontwikkelen van ideeën om die te verlagen;
 • Bieden van handelingsperspectief voor decentrale overheden;
 • Opbouw van een netwerk van deskundigen die andere belanghebbende kunnen helpen;
 • Ontwikkelen van een kennisbank met besluitvormingstrajecten, strategieën, actieplannen, juridische toetsingen etc.

Uitvoering

De CoP bestaat uit fysieke bijeenkomsten, webinars en werksessies en wordt ondersteund vanuit een online omgeving voor tussentijds contact, ideeënuitwisseling en vraagbaak.

 • Tweemaal per jaar organiseren we een bijeenkomst op een centrale locatie in Nederland gericht op beleidsmatige ontwikkelingen die relevant zijn voor lokale energiesystemen. Zo bouwen we een netwerk op, zodat deelnemers elkaar snel en makkelijk weten te vinden.
 • Vier keer per jaar organiseren we een webinar waarin we specifieke onderwerpen diepgravend behandelen. Zodoende helpen deelnemers elkaar bij het oplossen van lokale obstakels en belemmeringen.
 • In een online omgeving (Basecamp) maken we strategische, besluitvormings-, juridische, uitvoeringsdocumenten toegankelijk voor deelnemers aan de CoP. Basecamp bevat ook een chatmogelijkheid om informatie over lokaal energiesysteem uit te wisselen.
 • Werksessies vormen een onderdeel van de fysieke uitwisselingsbijeenkomsten. In deze werksessies werken we gericht aan het oplossen van problemen en dilemma’s en aan het verder inbedden van lokale systemen in de energietransitie.

Start van CoP en deelnemen

De CoP is iedere twee weken online van 14:00-15:00. Wil je als decentrale overheid deelnemen aan deze CoP of op de hoogte blijven van deze ontwikkeling, meld je hieronder aan. 

Aanmelden voor CoP "Lokale zelflevering: hét energiesysteem voor decentrale overheden"

"*" geeft vereiste velden aan