Meer tempo en regie nodig om de energietransitie in de wijken te versnellen - Online Magazine - Klimaatverbond NederlandEr is meer tempo en regie nodig om de energietransitie in de wijken te versnellen. Deze uitdaging vraagt om een benadering waar alle bewoners bij betrokken zijn en die realiseerbaar, betaalbaar én rechtvaardig is. Klimaatverbond Nederland heeft, samen met een aantal partners, de samenlevingsroute ontwikkeld. Een route waarin overheid, marktpartijen en – vooral – de wijkbewoners samenwerken aan een wijkgerichte energietransitie. In dit online magazine gaan we dieper in op het belang van deze samenlevingsroute.

Klik op de visual hier rechts van de tekst om naar het online magazine te gaan. In dit magazine kun je lezen hoe experts uit het werkveld vanuit verschillende invalshoeken kijken op dit thema.

Webinar

Over dit thema organiseerde Klimaatverbond Nederland ook een webinar. Vragen als: Hoe pak je als gemeente de regierol in de wijktransitie? Wat is nu precies het speelveld waarmee we te maken hebben? Wie zijn de actoren, wat is hun rol en wat zijn hun belangen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er op wijkniveau communicerende vaten ontstaan?

We hebben samen met een consortium van experts een samenlevingsroute uitgestippeld. Daarmee willen we gemeenten helpen om de regierol te pakken en antwoorden te vinden op bovengenoemde vragen. Onze samenlevingsroute is geen blauwdruk voor een succesvolle aanpak. Wat wel en niet werkt zullen we namelijk nog moeten ontdekken. Die kennis vergaar je het best door met elkaar in gesprek te gaan. Bestuurders, beleidsambtenaren, politici, energiecoöperaties, marktpartijen en andere samenwerkingspartners... partijen die allemaal nodig zijn om de energietransitie in de wijk te versnellen. 

We gingen dan ook uitvoerig met die partijen in gesprek tijdens een webinar.

Klik hier om dit webinar terug te kijken.

Meer weten over de samenlevingsroute?

Wil je als overheid vanuit je functie als bestuurders, beleidsmedewerker of raadslid meer weten over of meepraten op dit thema, lees dan hier verder op onze website. Wil je persoonlijk contact over dit thema, neem dan contact op met Jan Engels, projectleider Woon- en Leefomgeving bij Klimaatverbond Nederland: jan.engels@klimaatverbond.nl.