Klimaatverbond Nederland, VNO-NCW en haar regionale verenigingen, MKB Nederland en Techniek Nederland werken samen in de actie ‘Doe de check!’, die specifiek gericht is op ondernemers. We willen het MKB informeren, inspireren en activeren om zelf stappen te zetten in het verlagen van het energieverbruik. Dat is goed voor de portemonnee én natuurlijk ook goed voor de CO2-reductie.

Bovengenoemde organisaties zetten zich actief in om het gas- en energieverbruik in woningen en gebouwen te verminderen en maken deel uit van de Energiebesparingscoalitie. Vanuit deze coalitie worden gezamenlijke acties uitgezet. Vanuit die acties ondersteunt de coalitie de campagne ‘Zet ook de knop om’?, een campagne van de ministeries BZK en EZK, die ze dit najaar, in samenwerking met Milieu Centraal, voeren met als doel burgers en bedrijven te stimuleren energie te besparen door laagdrempelige maatregelen uit te voeren. 

De aanpak bij Doe de check! is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Ondernemers informeren over en activeren tot het doen van de check (Rijksoverheid): MKB advies op maat. Een eenvoudige en duidelijke online adviestool met laagdrempelige maatregelen. Daarnaast ook een eigen 'check' (met behulp van Techniek Nederland) formuleren met handvatten voor directe energiebesparing door het correct inregelen van de klokthermostaat.
  2. Het delen van praktijkvoorbeelden van succesvolle acties uit andere gemeenten, ter inspiratie.
  3. Ervaringsverhalen van bedrijven op de sites Klimaatplein en Platform Duurzame Bedrijven (PDB) met hun bedrijfsprofiel. Daaraan koppelt Platform Duurzame Bedrijven een bedrijvenroute, waar drie koplopers hun bedrijf openstellen en geïnteresseerde ondernemers letterlijk meegenomen worden in de praktijkervaring. Klimaatplein beschikt over de kennis en de tools om deze bedrijven vervolgens onafhankelijk advies, tips en tricks te kunnen geven

MKB-advies op maat, wat is dat?

MKB-advies op maat is een interactieve tool die in kaart brengt wat ondernemers in uw gemeente kunnen doen om hun bedrijf te verduurzamen aan de hand van een aantal vragen over energiebesparing, vervoer en innovatie. Bij elk antwoord die de ondernemer geeft, zien ze meteen het advies met de belangrijkste verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving én kansen voor het bedrijf met mogelijke subsidies. Aan het eind van de check krijgt de ondernemer hier een persoonlijk overzicht van, waar deze zelf mee aan de slag kan gaan of samen met een (financieel) adviseur of accountant een plan van kan maken. 

Doe 'de check'

Samen met Techniek Nederland ontwikkelde wij deze check. Aan de hand van 5 kritische vragen, kunt u de klokthermostaat (laten) inregelen van uw klimaatinstallaties (airco,
ventilatie-unit en/of cv-installatie) naar uw huidige werksituatie. Deze klimaatinstallaties worden via een standaard wijze ingesteld en vervolgens automatisch geregeld. Daarna wordt het veelal vergeten, terwijl werkomstandigheden en/of -behoeften wél veranderen. 

Doet u ook mee?

Om ondernemers in elke gemeente te kunnen bereiken hebben we uw hulp nodig. Gemeenten hebben immers hun eigen ondernemerskring, met een eigen relatienetwerk. We willen u vragen ons te ondersteunen in deze aanpak om zo nog sneller resultaat te kunnen behalen in de CO2-reductie, maar natuurlijk ook om te voorkomen dat ondernemers straks de energierekening niet meer kunnen betalen. Voor hulp bij energiebesparing kunnen bedrijven en organisaties terecht op deze website: zetookdeknopom.nl/bedrijven.

Hoe kunt u ons als lid helpen?

We vragen u om op enigerlei wijze aandacht te besteden aan de campagne, de check en de adviestool. Dat kan bijvoorbeeld via de gemeentelijke website of via een brief aan ondernemers of met een bijeenkomst. De invulling ligt bij de gemeente. Op deze wijze hebben we snel, een groot bereik onder deze belangrijke doelgroep waar nog veel ‘energie’-winst te behalen valt. Ook horen we graag van u over inspirerende succesverhalen uit uw gemeente of regio, zodat we hiermee elkaar kunnen inspireren en motiveren.

Heeft u vragen en/of wilt u graag aan de slag?

Neem dan contact op met ons via: jan.engels@klimaatverbond.nl.

 

Doe de check - Samenwerkende partners - Klein