Van klimaatakkoord naar keukentafel:
hoe organiseren we de energietransitie in de gebouwde omgeving?

De energietransitie is vooral een samenwerkingsopgave van overheid, bewoners en marktpartijen. In dit webinar bespreken we de rol van nieuw te vormen energiedienstenorganisaties die ondersteunen bij het opstellen van Wijk Uitvoeringsplannen en de uitvoering daarvan.

Aanmelden_Groene_Voetstappen_PNG

Over de sessie

Afgelopen jaar is er door Klimaatverbond, LSA bewoners, Energie Samen, SVn en Balance actieonderzoek gedaan naar de startfase van de wijkgerichte energietransitie. Het resultaat is het whitepaper: Van klimaatakkoord naar keukentafel. Hierin beschrijven we wat nodig is om deze nieuwe samenwerking te organiseren. Om tot een transitie in wijken te komen is een samenlevingsroute nodig waarin energiedienstenorganisatie bemiddelt. Uit deze route volgt een goede rolverdeling waarbij bewoners centraal staan en als gelijkwaardige partner samenwerken met overheid en marktpartijen.

Een energiedienstenorganisatie bundelt kennis, middelen en slagkracht en geeft de wijkgerichte transitie vorm. Het ontzorgt en is van zowel overheid, bewonersorganisaties en marktpartijen.  Zeggenschap, eigenaarschap en daarmee de governance een belangrijke kwestie is. Bovengemeentelijke energiedienstenorganisaties, bijvoorbeeld regionaal,  vormen in dit model de backbone voor lokaal opgezette dienstenorganisaties die in dorp, wijk of buurt een samenwerking vormen tussen lokale partijen. Het past in een beleid waar technische en financiële ontzorging van bewoners centraal staat en verduurzaming voor iedereen bereikbaar is.

Doel van de sessie

In deze sessie gaan we samen onderzoeken hoe dit past in uw situatie, En wat er nodig is om vorm te geven aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het doel van de sessie is het opstarten van een werkplaats ‘Wijkgerichte energietransitie met maatschappelijke energiedienstenorganisaties’.

We gaan in op de volgende vragen:

 1. Wat houdt de samenlevingsroute in en waar leidt dit toe?
 2. Wat is een energiedienstenorganisatie?
 3. Wat betekent dit in de praktijk?

Programma

 • Presentatie whitepaper ‘Klimaatakkoord naar keukentafel’: wat biedt de samenlevingsroute naar een wijkgerichte energiedienstenorganisatie naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving?
 • PAW: reactie en reflectie van Proeftuinen Aardgasvrije Wijken op het whitepaper; wat is de ervaring in de proeftuinen en zijn er aanknopingspunten?
 • Kwesties in de samenlevingsroute:
  1. Starten met een samenlevingsroute: hoe doe ik dat? 
  2. Leidt collectiviteit automatisch tot collectieve technische systemen of kunnen we individuele oplossingen ook collectief organiseren? 
  3. Belang van het organiseren van maatschappelijke taken: de rol van dienstenorganisaties bij de uitvoering van publieke uitdagingen.
 • Afsluiting: welke kwesties vragen aandacht in een volgende bijeenkomst? Doet u mee?

Datum sessie: dinsdag 8 juni 2021
Start sessie: 11.00 uur
Einde sessie: 12.30 uur

Deze gratis sessie wordt gehouden in Zoom. Aanmelden hiervoor is verplicht.
Wees er snel blij: er zijn slechts 100 plekken beschikbaar.

Aanmelden_Groene_Voetstappen_PNG