Hoe zet je een lokaal klimaatfonds op?

Wat is een klimaatfonds? Waarom is zo'n fonds belangrijk? En wat zijn de voordelen? In deze (online) sessie presenteren de gemeenten Ede, Wageningen en Barneveld hun lokaal klimaatfonds en gaan zij in op deze en andere vragen die betrekking hebben op de nut en noodzaak van zo'n fonds.

Over deze sessie

Door te stoppen met inkoop van garanties van oorsprong voor groene elektriciteit en certificaten voor klimaatgecompenseerd aardgas krijgen bovengenoemde gemeenten financiële ruimte om een lokaal klimaatfonds te vullen. Daarmee gaan ze – regionaal – een contract aan met een coöperatieve energieleverancier. En in die samenwerking zorgen ze ervoor dat het gemeentelijke energiegebruik  voorzien wordt van lokaal en regionaal opgewekte duurzame elektriciteit. De gemeenten verbinden zich ook met de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG-gemeenten) en onderzoeken hoe een deel van het lokaal klimaatfonds ingezet kan worden voor samenwerking met partners in het globale Zuiden.

Doel van deze sessie

Geert Ritsema, wethouder van de gemeente Ede, is bestuurlijk trekker van dit gezamenlijk programma. Samen met Klimaatverbond Nederland, VNG International en Gemeenten4GlobalGoals worden nu nog 15 a 20 gemeenten gezocht die mee willen doen om ervaring en kennis te delen en gezamenlijk te gaan voor een lokaal klimaatfonds.

Tijdens het webinar zal de Edese wethouder Geert Ritsema de grote lijn van het programma duiden.

Hansjurgen Heinen, ambtenaar verduurzaming bedrijfsvoering van de gemeente Ede, geeft inzicht in de werkwijze van het lokaal klimaatfonds. Tevens geeft hij inzicht in het potentieel rendement in vergelijking tot de huidige uitgaven aan garanties van oorsprong voor groene elektriciteit en klimaatgecompenseerd aardgas.

Thijs de la Court gaat in op de rol van dit initiatief voor andere gemeenten en potentie van een dergelijke aanpak. Ook in de verbreding ervan bínnen gemeenten, door deelname van de grotere maatschappelijke en commerciële partners in de gemeente.

Sessie terugkijken?

De sessie kunt u hieronder terugkijken tot vrijdag 16 juli 2021.