In dit mini-symposium op 27 september 2022 benadert PIANOo intern opdrachtgeverschap vanuit wetenschap en praktijk. Na afloop ben je in staat om de rol van intern opdrachtgever explicieter te benoemen, om interne opdrachtgevers in je organisatie te herkennen en weet je hoe je hen betrekt bij inkoopvraagstukken.

Goed intern opdrachtgeverschap draagt bij aan een eenduidige uitvraag en een goede uitvoering door de markt. De verbinding tussen bestuur, beleid en inkoop is daarbij essentieel.

Voor wie?

Inkopers, duurzaamheidscoördinatoren en -adviseurs werkzaam bij publieke organisaties. En interessant voor interne opdrachtgevers/behoeftestellers bij publieke organisaties.

Programma

Verwacht een middag waarin theorie gekoppeld wordt aan praktijk. De rode draad in het programma wordt verzorgd door Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Een aantal gastsprekers illustreert vanuit hun praktijkervaring de besproken inzichten en theorie. In een interactieve setting worden deelnemers naar hun eigen ervaringen gevraagd.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Duiding van het begrip Intern Opdrachtgeverschap
  • Positie en inbedding van de opdrachtgevende rol
  • Praktijkvoorbeeld: Judith van de Geer (Klimaatverbond): Opdrachtgeverschap in duurzaamheid en circulariteit bij de Provincies Friesland, Groningen en Drenthe
  • Intervisie tussen deelnemers en terugkoppeling
  • De professionele ontwikkeling van de opdrachtgevende rol
  • Praktijkvoorbeeld: Malcolm Aalstein (Gemeente Amsterdam): Ontwikkelingen binnen gemeente Amsterdam
  • Intervisie tussen deelnemers en terugkoppeling
  • Afrondende bespiegelingen en wrap up

Datum, tijd en locatie

Dinsdag 27 september 2022 van 12.30 – 17.00 uur (inclusief lichte lunch)
Locatie: Tolhuistuin Amsterdam, IJpromenade 2, Amsterdam

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het mini-symposium wordt mogelijk gemaakt door het programma Beter Aanbesteden.

Aanmelden

Meld je aan via de registratiepagina. Meer informatie over PIANOo vind je hier.