Effecten en werking van CO2-beprijzing in sturing op CO2-emissiereductie en circulariteit

Sturen op duurzame keuzes in ontwerp en beheer van infrastructuur is in het licht van de klimaatopgave onontkoombaar. CO2-beprijzing kan daarbij nu al als effectief instrument worden ingezet. Hoe zorgt u dat de prijs van CO2-uitstoot een belangrijke rol speelt in beleid, ontwerp, planning en bedrijfsvoering? Door als publieke en semi-publieke partijen samen te werken aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de impact die ze hebben op de samenleving. Klimaatverbond, Alliander, PIANOo en het ministerie IenW delen hun ervaringen en inzichten.

Voor wie?
Voor de semi-publieke sector (netbeheerders, drinkwaterbedrijven, havens), overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) en adviseurs en kennisdragers die in dit veld actief zijn of willen worden. Doelgroep: bestuurders, MVO managers, asset managers, beleidsmakers, projectmanagers.

Programma
Als (semi-)publieke organisatie werkt u aan het realiseren van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, gericht op brede duurzaamheid. Dit webinar geeft invulling aan een van de centrale duurzaamheidsthema’s: het sturen op emissie reductie en circulariteit. Zowel maatschappelijke overwegingen – uw primaire opdracht als ‘nutsbedrijf, het belang van de burgers' – als bedrijfsmatige overwegingen – de kosten van CO2-emissies, de urgentie van de klimaatcrisis, de grote impact van materialenstromen en aangescherpte regelgeving – zijn reden om de reductie van CO2-emissies voortvarend aan te pakken.

Maarten Otto, CEO van Alliander en voorloper in dit werkveld, schetst zijn perspectief over duurzame bedrijfsvoering en hoe CO2-beprijzing hier aan bijdraagt. Diederik Samsom, kabinetschef van Frans Timmermans, staat stil bij de onontkoombaarheid van de ontwikkelingen binnen de Europese context en de noodzaak hierop te gaan handelen. Het gesprek wordt geleid door Michel Schuurman, Directeur Economie en Politiek bij MVO Nederland.

           

Graag gaan zij met u in gesprek over de ervaringen, kansen en belemmeringen in uw eigen organisatie.

Datum en tijd
Datum: 4 november 2021
Tijd: 08.30 uur – 10.30 uur
Locatie: online

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden.