In 2021 startte Klimaatverbond de Werkplaats Rekenen met de Toekomst, een werkplaats op het gebied van CO2-beprijzing, gericht op zowel publieke als semi-publieke organisaties. Eerder dit jaar deelden we de rapportage over de opbrengsten van de werkplaats in 2021. Deze opbrengsten dienen als basis voor het vervolg van de werkplaats in dit jaar. Dit najaar organiseren we drie webinars waarin we dieper ingaan op een aantal vraagstukken met bijdragen uit de praktijk, vanuit verschillende invalshoeken.

Het tweede webinar in de reeks zal plaatsvinden op woensdag 9 november. In dit webinar zoomen we in op de manier waarop CO2-beprijzing een rol kan spelen in sturing op de klimaatdoelen.

  • Judith Strik, adviseur duurzaamheid Green Office bij Gemeente Amsterdam, deelt haar ervaringen met de inzet van CO2-beprijzing in aanbestedingen en investeringen;
  • Maarten Dansen, senior manager corporate sustainability bij PWC, gaat in op het werken met CO2-beprijzing als sturingsinstrument in de bedrijfsvoering.

Datum en tijd

Datum: 9 november 2022
Tijd: 09:00 uur – 10:30 uur
Platform: Zoom

Aanmelden

Meld u aan via het onderstaande formulier om deel te kunnen nemen aan het webinar. Let op: u krijgt geen bevestiging van uw aanmelding per mail. De deelnamelink ontvangt u per mail een dag voorafgaand aan het webinar.