In het afgelopen jaar heeft ons consortium veel werk verzet op het gebied van de maatschappelijke ESCo en hebben we webinars georganiseerd over de basis, de betrokkenheid van bewoners(initiatieven) en de rol van energiecoöperaties. Robert Boom van SVn laat ons op 17 februari ook het financiële plaatje zien. Hier komt alles samen; wat kan er en wat kan er niet, welke belemmeringen zijn er en hoe zit het met de risico's?

Klimaatverbond Nederland en M-ESCo's

Met een 20-tal gemeenten onderzoeken we hoe we maatschappelijke ESCo’s kunnen opzetten. ESCo’s, of te wel energy service companies, ontzorgen financieel en technisch de verduurzaming van gebouwen. Robert Boom zal ons meenemen in de wereld van financiering en betaalbaarheid. Voor de verbetering en verduurzaming van huizen hebben gemeenten al een groot scala aan mogelijkheden beschikbaar. Het gaat om leningen of subsidies voor woningverbetering en verduurzaming. Toch blijkt dit niet voldoende te zijn om echt iedereen de mogelijkheid te geven mee te doen aan de energietransitie. Hoe kan de M-ESCo daar een oplossing voor bieden? Als het om investeringen en geld gaat komt alles samen: eigenaarschap, risico's en zeggenschap, maar ook de haalbaarheid, betaalbaarheid en rechtvaardigheid van de energietransitie. Hoe krijgen we het in de wijken nu zo georganiseerd dat iedereen mee wil en kan doen?

Aanmelden

Tijd:
Woensdag 17 februari 2021 van 15:00 tot 16:30 uur (in Teams)

Aanmelden:
Stuur een mail met uw interesse voor deelname aan wouter.pieterse@klimaatverbond.nl o.v.v. Webinar MESCo.

Aan het webinar zijn geen kosten verbonden.